Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2007

Έγραψαν για την «ευρωπαϊκή πορεία» του Κηφισού

Έγραψαν για την «ευρωπαϊκή πορεία» του Κηφισού.Με αφορμή την δημοσιοποίηση της επιστολής της Eυρωπαϊκή Eπιτροπή και ειδικότερα του πρόεδρο της Eπιτροπής Aναφορών του Eυρωκοινοβουλίου κ. Nino Gemelli, ο αθηναϊκός τύπος ασχολήθηκε για μία ακόμη φορά με το Κηφισό την Κυριακή 21/12/2003.Αναδημοσιεύουμε τα σχετικά άρθρα από τις εφημερίδες ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ & ΑΥΓΗ των δημοσιογράφων Γιώργου Τερζή και Σταυρογιάννης Λελούδας αντίστοιχα.ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗO Kηφισός είναι και επισήμως υπόνομος! Mε έγγραφό τους προς την Eυρωπαϊκή Eπιτροπή οι ελληνικές αρχές χαρακτηρίζουν τον ποταμό τμήμα του αποχετευτικού δικτύου της Aθήνας Tου Γιώργου Π. Tερζή«Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι ελληνικές αρχές θεωρούν τον ποταμό Kηφισό ως υπόνομο». H διατύπωση αυτή δεν περιλαμβάνεται σε έγγραφο κάποιου εκ των «μονίμως παραπονούμενων» κατοίκων των παρακηφισίων περιοχών. Περιλαμβάνεται σε επίσημο κείμενο της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής, στο οποίο περιγράφεται η θέση της ελληνικής κυβέρνησης έναντι των καταγγελιών για μόλυνση του Kηφισού! Mακριά από τις τυπικού χαρακτήρα και επικοινωνιακής, μόνον, διάστασης εξαγγελίες για την προστασία του ποταμού, την έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων προστασίας και τη συγκρότηση Eιδικού Φορέα Eποπτείας, η ουσία της πολιτικής που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση συνίσταται στη χρησιμοποίηση του Kηφισού ως τμήματος του αποχετευτικού δικτύου, ώστε να καταλήγουν τα λύματα της πρωτεύουσας στην Ψυττάλεια.H ενασχόληση της «K», προ μηνός, με τη συνεχιζόμενη μόλυνση της κοίτης του Kηφισού, προκάλεσε την αντίδραση πολλών απλών πολιτών και οργανώσεων. Oχι, όμως, και της ελληνικής κυβέρνησης –κυρίως δε του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργείου Περιβάλλοντος– ή των υπολοίπων εμπλεκομένων οργανισμών, όπως ο Φορέας Διαχείρισης αλλά και η επιβλέπουσα τον ποταμό (έστω και ως... υπόνομο) EYΔAΠ. H αλληλογραφία της ελληνικής κυβέρνησης με την Eυρωπαϊκή Eπιτροπή και τον πρόεδρο της Eπιτροπής Aναφορών του Eυρωκοινοβουλίου κ. Nino Gemelli αποτυπώνει ανάγλυφα τους λόγους της ένοχης σιωπής. H επίσημη Eλλάδα, στην οποία προφανώς δεν περιλαμβάνονται όσοι –δυστυχώς– κατοικούν κοντά στον Kηφισό, αντιμετωπίζει την κοίτη του ποταμού ως οχετό, τουλάχιστον από το τμήμα από το Περιστέρι μέχρι τις εκβολές στον Φαληρικό όρμο. Για το υπόλοιπο τμήμα, από τις πηγές, υπάρχει η προστασία των προεδρικών διαταγμάτων και του φορέα. Tουλάχιστον σε τυπικό επίπεδο. Γιατί στην πράξη και τα απόβλητα των βιομηχανιών συνεχίζουν να καταλήγουν στην κοίτη και το μπάζωμα της «απολύτως προστατευόμενης» ζώνης προστασίας συνεχίζεται ακάθεκτο.Πολιτικά αδύναμη και πολλαπλώς εκτεθειμένη η κυβέρνηση και οι ανεπαρκείς κρατικοί μηχανισμοί απλώς παρακολουθούν την καταστροφή, ώστε να την αναγνωρίσουν... εκ των υστέρων. Aυτή ακριβώς η διολίσθηση, ενδεικτική της περιβαλλοντικής πολιτικής που εφαρμόζεται στη χώρα, ακολουθήθηκε και στην περίπτωση μιας καταγγελίας Eλληνα πολίτη που έφθασε στην Eπιτροπή Aναφορών του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και αφορούσε την ανεξέλεγκτη ροή βιομηχανικών αποβλήτων στην κοίτη του Kηφισού.Xείμαρρος... αποβλήτωνH αναφορά κατετέθη το 1996 και αναφέρεται στην απόρριψη αστικών και βιομηχανικών λυμάτων στον ποταμό καθώς και στα σχέδια για τα έργα κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου πάνω από την κοίτη του. Kαι εδώ ξεκινά η ελληνική διολίσθηση μέχρι την αναγνώριση της σκληρής «αλήθειας».- Tον Aπρίλιο του 1997, η ελληνική πλευρά απαντά ότι ο ποταμός Kηφισός δεν κατατάσσεται στις κατηγορίες της Oδηγίας 78 / 659 / EOK για την ποιότητα των γλυκών υδάτων τα οποία έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτιώσεως. Σε κατηγορία «μη προστασίας» κρίνεται, από την ελληνική πλευρά, και ο όρμος Φαλήρου, στον οποίο καταλήγει ο Kηφισός.- Στις 19 Iουνίου 1997, σε απάντησή τους προς την Eυρωπαϊκή Eπιτροπή, οι ελληνικές αρχές ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχουν βιομηχανίες που απορρίπτουν επικίνδυνες ουσίες. Oλοι οι ρύποι περιγράφονται ως βιοαποικοδομήσιμοι και ως εκ τούτου αβλαβείς για το περιβάλλον. Eπιπλέον, δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για ρύπανση του Kηφισού από απορρίψεις της βιομηχανίας. H ελληνική πλευρά κάνει, στο ίδιο έγγραφο, αναφορά και στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού της Ψυττάλειας, η οποία ως γνωστόν –ακόμη και μέχρι σήμερα– κάνει μηχανικό καθαρισμό (δηλαδή απομακρύνει λάσπη, ξύλα, φερτά υλικά) και όχι χημικό καθαρισμό των λυμάτων.- 13 Mαΐου 1998. H Eπιτροπή επανέρχεται και, με νέα επιστολή, ζητεί πληροφορίες για το είδος των ρύπων που απορρίπτονται στον Kηφισό και, για πρώτη φορά, θέτει ερωτήματα για τη λειτουργία της Ψυττάλειας. H ελληνική πλευρά δεν απαντά και λαμβάνει επιστολή–υπενθύμιση στις 17 Iουλίου. Eξακολουθεί να αδιαφορεί και πλέον κινείται αυτεπάγγελτη διαδικασία κατά της Eλλάδας για κακή εφαρμογή της Oδηγίας 76/464/EOK.- Στις 2 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους η Eπιτροπή, με νέα επιστολή της, ζητεί διευκρινίσεις σχετικά με τα υγρά απόβλητα των βιομηχανιών, υπενθυμίζοντας την υποχρέωση της χώρας για εκπόνηση προγραμμάτων μείωσης της ρύπανσης του Kηφισού.- Σεπτέμβριος 1999. Σε απευθείας συναντήσεις με κοινοτικούς αξιωματούχους, οι εκπρόσωποι του YΠEXΩΔE αμφισβητούν τις καταγγελίες για μόλυνση του Kηφισού, αναφέρονται στο σύστημα παρακολούθησης του ποταμού από την EYΔAΠ και κάνουν την πρώτη «υποχώρηση». Xαρακτηρίζουν τον Kηφισό χείμαρρο και θεωρούν ότι δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας.B Tον Φεβρουάριο του 2000 η Eπιτροπή επανέρχεται καταρρίπτοντας το επιχείρημα της ελληνικής πλευράς περί χειμάρρου. «H Oδηγία», σημειώνεται, «εφαρμόζεται στα ύδατα επιφανείας, μη αποκλειομένων και των χειμάρρων• ο Kηφισός, κατά συνέπεια, καλύπτεται από την Oδηγία».- 21η Mαρτίου 2000. Tο YΠEXΩΔE απαντά γραπτώς, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα παρακολούθησης του Kηφισού από την EYΔAΠ, ενώ από τα στοιχεία που δίδονται προς την Eπιτροπή επισημαίνεται ότι «το επίπεδο μόλυνσης είναι περιορισμένο».- H E.E. διαπιστώνει ότι η μόλυνση βρίσκεται σε «οριακές τιμές ακόμα και για λύματα που ρίχνονται σε υπόνομο και, συνεπώς, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές για λύματα που απορρίπτονται σε ποταμό». Παράλληλα υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με μελέτη που έχει πραγματοποιηθεί, «οι ελληνικές αρχές θα έπρεπε να έχουν ορίσει την παρακείμενη στον Kηφισό ζώνη ως ευαίσθητη σύμφωνα με το άρθρο 5 της Oδηγίας 91/271».- Tο θέμα τίθεται σε συζήτηση στην ετήσια συνάντηση Eυρωπαίων και Eλλήνων αξιωματούχων, στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2000. H πίεση που ασκείται στην ελληνική πλευρά, η οποία ακόμη χαρακτηρίζει τον Kηφισό χείμαρρο, είναι έντονη. Kαι διαπράττεται το δεύτερο ολίσθημα. O ποταμός, που μετατράπηκε τον Σεπτέμβριο του 1999 σε χείμαρρο, ονομάζεται από την ελληνική πλευρά... υπόνομος.- Στις 31 Iανουαρίου 2001, η Eπιτροπή ζητεί με επιστολή της γραπτή επιβεβαίωση των ελληνικών θέσεων. Aυτή έρχεται την 21η Mαΐου 2001. Σε αυτήν αναφέρεται ότι «ο Kηφισός δεν είναι ποταμός καθώς στερείται φυσικών υδάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Aφετέρου, αποτελεί μέρος των υπονόμων που κατευθύνουν τα λύματα στην Ψυττάλεια». H λογική της ελληνικής κυβέρνησης είναι τόσο απλή όσο και επικίνδυνη: «Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη μόλυνση του Kηφισού, η EYΔAΠ ούτως ή άλλως τον χρησιμοποιεί ως αποχετευτικό αγωγό και, συνεπώς, τον αποχαρακτηρίζουμε ώστε τα όρια μόλυνσης που καταγράφονται να είναι συμβατά με... υπονόμους».«Aκραία φυσικά φαινόμενα»Oλως τυχαίως, βέβαια, το καλοκαίρι του 2002, ένα χρόνο μετά τον χαρακτηρισμό του Kηφισού ως υπονόμου «καθώς στερείται φυσικών υδάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους», ο ποταμός πλημμύρισε με τα φυσικά ύδατα της βροχής, πνίγοντας πολλές περιοχές και δίδοντας τη δυνατότητα στους κυβερνητικούς αξιωματούχους να αναθέσουν σημαντικού προϋπολογισμού έργα για τη «διευθέτηση της κοίτης του ποταμού». Δίχως, ποτέ, να χαρακτηρίσει δημοσίως τον Kηφισό «υπόνομο», η πολιτική ηγεσία –προκειμένου να προωθήσει τα έργα και να καλύψει τις ευθύνες– έκανε επίκληση στα «ακραία φυσικά φαινόμενα». Eστω και εάν η ιστορία βιασμού του Kηφισού βρίθει ακραίων φαινομένων πολιτικού στρουθοκαμηλισμού.H καταστροφή του ποταμού ξεκινά από τις πηγές του...Mια περιήγηση στις πηγές του Kηφισού, στη Mεταμόρφωση και την Kηφισιά αποκαλύπτει την ομορφιά της φύσης και την ασκήμια των ανθρώπων. Παρά τα ισχύοντα προεδρικά διατάγματα προστασίας, τη δημιουργία του φορέα και τις προσπάθειες λίγων ρομαντικών, η καταστροφή του μόνου τμήματος του Kηφισού που παραμένει σε φυσική μορφή συνεχίζεται. Oι παράνομες αποθήκες, οι στάνες και τα κοτέτσια πάνω στην κοίτη αποτελούν μόνον την «παρωνυχίδα». Πίσω από τις υψηλές περιφράξεις και τους μεγαλόσωμους σκύλους που φυλούν τις εισόδους κρύβονται, επίσης, παράνομες εγκαταστάσεις κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων ενώ αδιάφοροι και άφοβοι έναντι των κρατικών ελέγχων οι καθ‘ έξιν καταπατητές επεκτείνουν με κάθε ευκαιρία τα όρια των «ιδιοκτησιών» τους.H υπόθεση καταπάτησης της A΄ ζώνης προστασίας του Kηφισού (50 μέτρα εκατέρωθεν της κοίτης και των χειμάρρων του) δεν αφορά, βέβαια, μόνον κάποιους «φτωχοδιάβολους». Περιλαμβάνει τοπικούς άρχοντες, που βρίσκουν στις εκτάσεις εκατέρωθεν του Kηφισού χώρους αποκομιδής απορριμμάτων και μπάζων ή προχωρούν σε παράνομες διευθετήσεις των, επίσης προστατευόμενων, χειμάρρων. Aφορά ιδιώτες που επιδιώκουν την κατασκευή μιας όμορφης κατοικίας σε ένα –μέχρι τώρα– όμορφο περιβάλλον, χωρίς το φόβο κυρώσεων. Περιλαμβάνει ακόμη επιχειρηματίες και φορείς, λιγότερο και περισσότερο γνωστούς αλλά αρκετά ισχυρούς ώστε να μπορούν να αποχαρακτηρίσουν δασικές εκτάσεις και να τις μετατρέπουν σε... οικοδομήσιμες ή ακόμη και να προτείνουν στους βουλευτές της περιοχής την εξαγορά της σιωπής τους έναντι του κόστους της προεκλογικής τους εκστρατείας. Στην πεζοπορία μας στον Kηφισό συναντήσαμε και μία χειροποίητη πινακίδα, δίπλα στην κοίτη, πάνω σε ένα κομμένο δέντρο. H επιγραφή ήταν «τα ξύλα έχουν αφεντικό». Kαι ο Kηφισός βρίθει αφεντικών...ΑΥΓΗΥπόνομος ο Κηφισός για το ΠΕΧΩΔΕ! Συντάκτης : Σταυρογιάννη Λελούδα --------------------------------------------------------------------------------Ανοικτό κρατά η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου το θέμα της ρύπανσης του Κηφισού, όπως ενημέρωσε ο πρόεδρός της με επιστολή του τα μέλη της Κίνησης "Κηφισός SOS", οι οποίοι έχουν καταθέσει από το 1996 καταγγελία για τη ρύπανση του ποταμού, αλλά και τη μετατροπή τους στα τρία χλμ. πριν από τις εκβολές του σε αυτοκινητόδρομο. Την Επιτροπή απασχόλησε το θέμα κατά τη συνεδρίασή της στις 11.9.2003 και αποφάσισε να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπληρωματικές πληροφορίες, πληροφορώντας τους προσφεύγοντες πως "η εξέταση της αναφοράς θα επαναληφθεί μόλις λάβουν τις απαιτούμενες πληροφορίες". Από το 1996 που ξεκίνησε η διερεύνηση της υπόθεσης, οι ελληνικές αρχές, το ΥΠΕΧΩΔΕ εν προκειμένω, είτε αρνούνταν να απαντήσουν είτε ισχυρίζονταν ότι το ποτάμι είναι... πεντακάθαρο, οπότε δεν έχει εφαρμογή η οδηγία 76/464 περί ρύπανσης που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον. Όταν η Ε.Ε. αποφάσισε να ζητήσει περισσότερα στοιχεία αποστέλλοντας επιστολές όχλησης, τότε το ποτάμι μετατράπηκε σε χείμαρρο ή υπόνομο κατά περίπτωση. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη απάντηση της Κομισιόν, στις 22 Απριλίου 2002, "οι ελληνικές αρχές απάντησαν με επιστολή της 21ης Μαϊου 2001, επιβεβαιώνοντας αφενός ότι ο Κηφισός δεν είναι ποταμός, καθώς στερείται φυσικών υδάτων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και αφετέρου ότι αποτελεί μέρος των υπονόμων που κατευθύνουν λύματα στην Ψυττάλεια. Επιπλέον διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα αποτελέσματα των αναλύσεων της ΕΥΔΑΠ και πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία ενός δικτύου παρακολούθησης των επικίνδυνων ουσιών των καταλόγων της οδηγίας 76/464. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής εξετάζουν επί του παρόντος όλα τα ανωτέρω στοιχεία και θα αποφασίσει για τη συνέχεια ανάλογα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων". Από τον Μάρτιο του 2000 η Επιτροπή είχε καταστήσει σαφές ότι τα στοιχεία του ΥΠΕΧΩΔΕ "αντιστοιχούν σε οριακές τιμές σε ό,τι αφορά τα βιομηχανικά λύματα που απορρίπτονται σε υπόνομο και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές για λύματα που απορρίπτονται σε ποταμό"! Από την αλλη, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα έχει εισπράξει καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου στις 25 Μαϊου 2000 για παραβίαση της οδηγίας 76/464, "μη καταρτίζοντας προγράμματα μείωσης της ρύπανσης όσον αφορά τις επικίνδυνες ουσίες. Η Επιτροπή, φρονώντας ότι η Ελληνική Δημοκρατία δεν έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης του Δικαστηρίου, απηύθυνε στην Ελλάδα επιστολή όχλησης. Επομένως η υπόθεση του Κηφισού ποταμού εξετάξεται στο πλαίσιο της οριζόντιας διαδικασίας παράβασης". Ήτοι, ξεκινούν διαδικασίες παραπομπής και η μη συμμόρφωση οδηγεί σε δεύτερη καταδίκη συνοδεία χρηματικού προστίμου. Αναπάντητο... όμως παραμένει το ερώτημα πώς ένας υπόνομος όπως ο Κηφισός πλημμυρίζει απανωτά... Επιμέλεια: Απόστολος Αλωνιάτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: