Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2007

ΝΕΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΚΗΦΙΣΟ

ΝΕΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΚΗΦΙΣΟ.
Ομόφωνα απορρίφτηκε από το νομαρχιακό συμβούλιο Πειραιά η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων Εκτροπής Κυκλοβόρου- Ιλισού και Διευθέτησης Ιλισού και Ρέματος Προφήτη Δανιήλ
Συζητήθηκε την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2007, στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Πειραιά η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που απέστειλε στην νομαρχία για έγκριση το ΥΠΕΧΩΔΕ και αφορά την Εκτροπή Κυκλοβόρου, Ιλισού και του ρέματος του Προφήτη Δανιήλ στον Κηφισό.
Στην μελέτη εξετάζονται όλες οι επιπτώσεις που θα προκύψουν από αυτά τα τεχνικά έργα και ποιο συγκεκριμένα:
1. Εξέταση πλημμύρας από τον Κηφισό στην ΜΠΕ
Η δυνατότητα του Κηφισού να παροχετεύσει τα νέα πρόσθετα πλημμυρικά φορτία από τον Ιλισό, τον Κυκλοβόρο και άλλα παντορροϊκά δίκτυα, πρέπει να εξεταστεί σε σχέση με τις πιθανότητες ακραίου καιρικού φαινομένου σε σημαντικό βάθος χρόνου. Στην με Α.Π. 106061/11-9-2006 θετική γνωμοδότηση της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ορίζεται το βάθος χρόνου σε πεντηκονταετία. Συγκεκριμένα αναφέρεται:
"Κατά την εκπόνηση της ΜΠΕ, θα πρέπει να γίνει πλήρης και αναλυτική ανάπτυξη όλων των κεφαλαίων. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί... (παράγραφος 3): Στην παράθεση των υδρολογικών δεδομένων για τις λεκάνες απορροής των προς διευθέτηση ρεμάτων, και στον υπολογισμό των αναμενόμενων παροχών για διάφορες περιόδους αναφοράς. Να ελεγχθεί η δυνατότητα ασφαλούς παραλαβής-παροχέτευσης των πλημμυρικών υδάτων της πεντηκονταετίας από τον κατάντη αποδέκτη-Κηφισός ποταμός-στο ήδη κατασκευασμένο έργο εκβολής τους, που υλοποιήθηκε στα πλαίσια των έργων διευθέτησης Κηφισού και κατασκευής Λ. Κηφισού.».
Όμως στην ΜΠΕ η εξέταση του κρίσιμου αυτού θέματος δεν γίνεται για πεντηκονταετία, αλλά για πολύ μικρότερη περίοδο. Επίσης η εξέταση της δυνατότητα ασφαλούς παροχέτευσης των πλημμυρικών υδάτων από τον αποδέκτη Κηφισό ποταμό δεν κρίνεται επαρκής καθώς δεν λαμβάνει υπ' όψιν πρόσφατα δεδομένα. Η παραλήψεις αυτές δεν είναι τυπικές γιατί αφορούν εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα.
2. Επιβάρυνση της ρύπανσης του Σαρωνικού
Η βελτίωση της ρύπανσης του θαλάσσιου αποδέκτη, που επικαλείται η ΜΠΕ είναι αβάσιμος. Αναφέρεται ότι «οι ρυπογόνες παροχές ομβρίων από κεντρικές περιοχές της Αθήνας...θα οδηγούνται μακριά από την ακτή στα βαθιά του Φαληρικού Όρμου». Τα «βαθιά του Φαληρικού Όρμου», όπως προκύπτει από την Οριζοντιογραφία που συνοδεύει την μελέτη είναι μόλις 600 μέτρα από την ακτογραμμή. Τι θα συμβεί όταν φυσάει Νοτιάς ; Η αλήθεια είναι ότι η ρύπανση του Φαληρικού Όρμου και κατ' επέκταση του Σαρωνικού θα επιβαρυνθεί με τις ρυπογόνες παροχές ομβρίων του Κυκλοβόρου και του παντορροϊκού δικτύου, που σήμερα παροχετεύονται στον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό και τυγχάνουν επεξεργασίας στην Ψυττάλεια.
Εδώ να επισημάνουμε ότι στην εκβολή του Κηφισού υπάρχει ήδη κατασκευασμένη τεχνητή νησίδα, στα 200 περίπου μέτρα, άρα δεν μπορεί να ισχύσει ο ισχυρισμός της απομάκρυσνης των λυμάτων σε βάθος 600 μέτρων από την ακτογραμμή.
3. Επιβάρυνση της ρύπανσης του Κηφισού Ο Κηφισός θα επιβαρυνθεί, κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων, με τις ρυπογόνες παροχές: (α) Του Ιλισού (β) Του Κυκλοβόρου, που σήμερα διοχετεύονται στον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό (γ) Των παντοροϊκών δικτύων, που σήμερα διοχετεύονται στον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό
Σήμερα η μόλυνση του Κηφισού είναι αφόρητη για τους κατοίκους του Μοσχάτου και του Νέου Φαλήρου. Οι διαμαρτυρίες των κατοίκων και της Νομαρχίας Πειραιά δεν φαίνεται να φθάνουν στα αυτιά του ΥΠΕΧΩΔΕ, που με περίσσεια αναλγησία και περιφρόνηση στους πολίτες του Πειραιά και του Μοσχάτου, αντί να αποτρέψει την περαιτέρω μόλυνση του Κηφισού ποταμού, όπως έχει νομική και ηθική υποχρέωση, την εντείνει με νέες ρυπογόνες παροχές.
Το ΥΠΕΧΩΔΕ έρχεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τον Κηφισό τόσο από πλευράς υδάτινων φορτίων, όσο και από πλευράς ρύπανσης, με την εκτροπή σε αυτών δυο αποδειγμένα ρυπογόνων ρεμάτων .
4. Επιβάρυνση του Κηφισού με όλες σχεδόν τις πληιιμυρικές παροχές του Λεκανοπεδίου
Με τα σχεδιαζόμενα έργα όλα σχεδόν τα φορτία των ομβρίων του Λεκανοπεδίου και των γύρω ορεινών όγκων θα έχουν μία και μόνο διέξοδο. Την δια του Κηφισού ποταμού. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για την ευρύτερη του ποταμού περιοχή, σε περίπτωση ιδιαίτερα έντονων καιρικών φαινομένων και απρόβλεπτων καταστάσεων. Σημειώνεται πάντως ότι διατηρείται δυνατότητα μερικής παροχέτευσης και μέσω του Ιλισού σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης.
Να θυμίσουμε για άλλη μια φορά την θέση του καθηγητή Δημήτρη Κουτσογιάννης του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών , Τομέας Υδατικών Πόρων του ΕΜΠ.Στην εργασία που παρουσιάστηκε (το 2002 και στα πλαίσια των κινητοποιήσεων για την διαμόρφωση της κοίτης όπως είναι σήμερα και με τα φορτία εκείνης της μελέτης) ο κ. Κουτσογιάννης αναφέρει ότι:Η κάλυψη ενός ποταμού δεν αυξάνει το επίπεδο ασφάλειας από πλημμύρες. Αυτό συμβαίνει γιατί μια διατομή ενός ποταμού χωρίς οροφή είναι υδραυλικά πλεονεκτικότερη σε σύγκριση με την διατομή καλυμμένη από πάνω διότι οι τριβές που δημιουργούνται στην επαφή του νερού με την πλάκα της οροφής μειώνουν την παροχετευτική ικανότητα του ποταμού. Στο μειονέκτημα αυτό των σκεπαστών ποταμών θα πρέπει να προσθέσουμε και την δυσκολία επιτήρησης και συντήρηση καθώς και της αποκατάστασης βλαβών και της απομάκρυνσης ξένων σωμάτων που τυχόν από την ανάντη ελεύθερη κοίτη στην κατάντη σκεπασμένη κοίτη του ποταμού.Ακόμη στην εργασία αναφέρεται ότι στον σχεδιασμό του έργου του Κηφισού δεν έχουν ληφθεί όλες εκείνες οι δικλίδες που θα αποτρέψουν την μετατροπή του σε «διώροφο» ποτάμι, όπως αναφέρεται, με αποτέλεσμα το έξω από το καλυμμένο τμήμα του να επεκτείνεται σε μεγάλη έκταση και να υπάρξει εκατόμβη ανθρώπινων θυμάτων.Για τον Κηφισό, πάντα κατά των κ. Κουτσογιάννη θα έπρεπε να υιοθετηθεί επίπεδο ασφαλείας αντίστοιχο με αυτό ενός φράγματος (1:1000 η και αυστηρότερο).Τότε όμως η απαιτούμενη διατομή θα είχε πολύ μεγάλο πλάτος, τα έργα θα είχαν δυσβάσταχτο κόστος και το κύριο μέλημα μας δεν θα ήταν πώς να «βολέψουμε» τον αυτοκινητόδρομο εις βάρος του Κηφισού, αλλά πως θα χωρέσουμε τον Κηφισό σε βάρος του παρόχθιου δρόμου. Εν όψει αυτού του αδιεξόδου υιοθετήθηκε επίπεδο ασφαλείας μόλις 1:50, και αυτό με τις συνθήκες της δεκαετίας του 1970.Με την σημερινή έντονη αστικοποίηση και αυτό το μη ικανοποιητικό επίπεδο θα έχει κατέβει, άγνωστο πόσο.Σε άλλες πόλεις υπήρξε μεγαλύτερη προνοητικότητα. Στην Λάρισα για παράδειγμα τα έργα του Πηνειού μελετήθηκαν με επίπεδο ασφαλείας 1:1000.Συμπερασματικά, καταλήγει η εργασία, το θέμα του Κηφισού ως ποταμού και όχι ως οδικού άξονα, είναι ιδιαίτερα σοβαρό και μελετημένο σε βαθμό τελείως αναντίστοιχο με την σοβαρότητα του.Όσο και αν τον Κηφισό τον έχουμε συνηθίσει σαν ένα ξεροπόταμο και όσο και να θέλουν να τον ξεχάσουν «θάβοντάς» τον και μετατρέποντάς τον σε αυτοκινητόδρομο, δεν θα πάψει να είναι ένα απειλητικό ποτάμι που πλημμυρίζει και σίγουρα θα θυμίζει κάθε τόσο την παρουσία του.
5. Ιλισός: ένας ακόμα οδικός άξονας σε βάρος της φύσης:
Με τα σχεδιαζόμενα έργα ο Ιλισός θα έχει σημαντικά μειωμένο υδάτινο φορτίο, ακόμα και σε έντονη βροχόπτωση, λόγω της εκτροπής προς τον Κηφισό. Αν και στην ΜΠΕ, παρά την μείωση των πλημμυρικών φορτίων, γίνεται ειδική αναφορά στην αναγκαιότητα ενίσχυσης της κοίτης του Ιλισού ποταμού με πασαλοφράγματα κλπ για υδραυλικούς λόγους, οι συνειρμοί των πολιτών είναι δικαιολογημένοι και αναπόφευκτοι, καθώς στον Κηφισό προβλήθηκε η αναγκαιότητα του αντιπλημμυρικού έργου για να γίνει εφικτή η κατασκευή του οδικού, που εξαφάνισε το ποτάμι στις εκβολές του.
Συμπέρασμα
Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν προβλήματα που πρέπει αν αντιμετωπιστούν. Είναι αναγκαία η αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών του Νέου Φαλήρου, του Μοσχάτου και της Καλλιθέας. Είναι αναγκαίο να δοθεί λύση στην υπερφόρτιση του ΚΑΑ σε περίοδο βροχοπτώσεων, με όμβρια ύδατα. Όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτά έργα, που επιβαρύνουν την ρύπανση του Κηφισού και του Σαρωνικού. Έργα που θα εντείνουν τα προβλήματα των κατοίκων και θα υποβαθμίσουν περαιτέρω δραματικά την ποιότητα ζωής τους. Το ΥΠΕΧΩΔΕ πρέπει να μελετήσει λύσεις με σεβασμό στους πολίτες. Το ΥΠΕΧΩΔΕ οφείλει να υλοποιήσει στο ακέραιο τις ηθικές και νομικές υποχρεώσεις του απέναντι στους κατοίκους του Μοσχάτου και του Νέου Φαλήρου. Να υλοποιήσει του Περιβαλλοντικούς Όρους του Οδικού Έργου στον Κηφισό και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων με ισχυρά αντισταθμιστικά έργα. Για να πάει μπροστά αυτή η χώρα, θα πρέπει πρώτα από όλα να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη του απλού πολίτη προς το Κράτος.
Για μια ακόμη φορά οι κάτοικοι του Μοσχάτου και του Ν. Φαλήρου καλούνται να υπερασπιστούν τα ποτάμια τους, να υπερασπιστούν την ζωή τους και την περιουσία τους, να υπερασπιστούν το περιβάλλον που ζουν τον αέρα που αναπνέουν.
Ας ελπίσουμε αυτή την φορά όσοι επέτρεψαν το έγκλημα της υπερυψωμένης λεωφόρου, όσοι με την ανοχή της σιωπής τους επιτρέπουν το συνεχιζόμενο έγκλημα στον Κηφισό να αφυπνιστούν έστω και σήμερα έστω και την τελευταία στιγμή
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΗΦΙ-SOS

Δεν υπάρχουν σχόλια: