Δευτέρα, 27 Απριλίου 2009

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ (13145/30.12.2008)

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ


Κον Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης


ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ


Κατοίκων και Φορέων του Μοσχάτου και του Νέου Φαλήρου

Για σοβαρές παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, στο Οδικό Έργο πάνω από τον ποταμό Κηφισό στις περιοχές των Δήμων Μοσχάτου, Ρέντη και Πειραιά (Νέο Φάληρο).

Κύριε Εισαγγελέα,
Έχοντας υπόψη το άρθρο 28 του Νόμου 1650/86, καταθέτουμε σήμερα ενώπιόν σας μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, συμπεριλαμβανομένων και παραλείψεων των υπηρεσιών ελέγχου, για σοβαρές παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, στο οδικό έργο στις περιοχές του θέματος.

Επισημαίνοντας ότι :

· Οι παραβάσεις αυτές αφορούν έργο υψηλής περιβαλλοντικής όχλησης το οποίο κατατάσσεται στην κατηγορία Α1, σύμφωνα με την προηγούμενη κατάταξη (ΚΥΑ 69269/90, ΦΕΚ 678Β/1990), όσο και με την ισχύουσα (Απόφαση 15393/2332, ΦΕΚ 1022Β/2002)

· Η υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, στις ανωτέρω περιοχές είναι δραματική, με σοβαρές επιπτώσεις στους κατοίκους.

· Η τυχόν επίκληση έλλειψης κονδυλίων για την μη υλοποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων (Α.Π. 22589/95/7-3-1997, επισυνάπτεται, σχετικό 1), θα αποτελούσε αυτόματα απόδειξη παράβασης του περιβαλλοντικού όρου (δ3), όπου ορίζεται ότι «Ο κύριος του έργου οφείλει, από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης, ηχοπετάσματα κλπ).

· Οι κάτοικοι έχουν καταθέσει ενώπιον των αρμοδίων αρχών, έντονες διαμαρτυρίες (επισυνάπτονται σχετικό 2) για την μη υλοποίηση περιβαλλοντικών όρων, που σχετίζονται άμεσα με την διαφύλαξη της υγείας τους, χωρίς μέχρι σήμερα πλέον των τεσσάρων ετών από την λειτουργία του έργου, οι περιβαλλοντικοί αυτοί όροι να έχουν υλοποιηθεί.

Ζητούμε την ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου για ενέργεια ή παράλειψη, που σχετίζεται με την παράβαση των περιβαλλοντικών όρων του οδικού έργου υπεράνω του Κηφισού ποταμού στις περιοχές Μοσχάτου, Νέου Φαλήρου και Ρέντη και ιδιαίτερα των παρακάτω εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων :

1. Όρος (δ10), σύμφωνα με τον οποίο τα στάσιμα νερά, που δημιουργούνται κατά την ξηρά περίοδο στο προς την εκβολή τμήμα της κοίτης, θα πρέπει (ι) να ανανεώνονται με σχετικές αντλήσεις και (ιι) να αερίζονται μέσω φυσητήρων και καταλλήλων διαχυτήρων. Η μη υλοποίηση μέχρι σήμερα του όρου αυτού έχει αποτέλεσμα τη δημιουργία λόγω στάσιμων υδάτων μολυσματικών καταστάσεων και εντόμων, που μεταφέρουν τη μόλυνση στην γύρω περιοχή.

2. Όρος (δ22), που αφορά στην τοποθέτηση ηχοπετασμάτων για την προστασία των κατοίκων από το θόρυβο. Ηχοπετάσματα τοποθετήθηκαν μόνο σε τμήμα του οδικού έργου, αλλά και στο τμήμα αυτό δεν έχουν μελετηθεί κατάλληλα και δεν είναι αποτελεσματικά, όπως προκύπτει από μετρήσεις θορύβου της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ (Επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα. Σχετικά 3 και 4). Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ρέντη, σε άμεση γειτνίαση με το οδικό έργο, χωρίς καμία προστασία των μαθητών του από τον θόρυβο (Επισυνάπτονται φωτογραφίες).

3. Όρος (δ24), που αφορά τη διενέργεια ετησίων μετρήσεων θορύβου και συμπλήρωση δελτίων αποτελεσμάτων. Τέτοιες μετρήσεις έγιναν τα έτη 2004 και 2005 (σχετικά 3 και 4) και τα αποτελέσματά τους έδειχναν σημαντικές υπερβάσεις των νόμιμων ορίων θορύβου. Έκτοτε οι μετρήσεις αυτές, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν επαναλήφθηκαν κατά παράβαση του ανωτέρω περιβαλλοντικού όρου.

Άποψη του προαυλίου του 5ου Δημοτικού Σχολίου Ρέντη.
Διακρίνεται ο αυτοκινητόδρομος, χωρίς ηχοπετάσματα.

Τα ηχοπετάσματα δεν καλύπτουν τις όλες τις κατοικημένες περιοχές.
Περιοχές κατοικίας στο Ρέντη χωρίς μέτρα προστασίας από τον θόρυβο.

Θέση στο Νέο Φάληρο με ηχοπετάσματα. Τα ανώτερα διαμερίσματα των πολυκατοικιών (προκύπτει και από τις μετρήσεις) δεν καλύπτονται.


4. Όρος (δ25), που αφορά ρυθμίσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Οι κάτοικοι των εν λόγω περιοχών δεν έτυχαν καμίας τέτοιας δράσης ή έργου για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους, που έχει έντονα υποβαθμιστεί από την λειτουργία του οδικού έργου.

5. Όρος (δ27), που αφορά την πρόοδο περιβαλλοντικών έργων παράλληλα με την εκτέλεση του έργου και που εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι δεν υλοποιήθηκε.

Τέλος παρακαλούμε να εξεταστεί κατά την ανακριτική διαδικασία, αν έχει υλοποιηθεί ο περιβαλλοντικός όρος (δ7), που σχετίζεται άμεσα με την προστασία από πλημμύρες των περιοχών του έργου. Συγκεκριμένα να εξεταστεί, ποια είναι τα έργα που υλοποίησης του όρου αυτού και ποια έργα διενεργήθηκαν τα τελευταία τρία έτη για τον καθαρισμό των σκεπασμένων τμημάτων του ποταμού από φερτά υλικά.

Μοσχάτο, 10 Νοεμβρίου 2008

Δεν υπάρχουν σχόλια: