Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2007

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΗΦΙ- SOS

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΗΦΙ- SOS
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ήλθε στα χέρια μας μια επιστολή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου, που υπογράφεται από τον διευθυντή της υπηρεσίας κ. Γεώργιο Φάκλαρη Πολιτικό μηχανικό και αναφέρεται στην υπερχείλιση του ποταμού Κηφισού στις 8/7/2002.
Όπως αναφέρει το έγγραφο
«Μοσχάτο 09-07-2002
Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.
ΘΕΜΑ: Υπερχείλιση Κηφισσού Ποταμού
Κατόπιν εντολής του κ. Δημάρχου η Υπηρεσία μας διενήργησε αυτοψία σήμερα 9 Ιουνίου 2002 δια του Δ/ντη Τ.Υ. και του Μαλιί Ιωάννη, Πολιτικών Μηχανικών αμφοτέρων κατά μήκος των όχθεων του Κηφισσού ποταμού, από Σολωμού έως το ύψος της Λαχαναγοράς,(σ.σ.) προκειμένου να διαπιστώσουμε τα πιθανά αίτια της προκληθείσας υπερχείλησης αυτού, με τα γνωστά σε όλους ολέθρια αποτελέσματα που επακολούθησαν για τους δημότες μας, τον Δήμο μας, αλλά και για τους όμορους Δήμους.
Διαπιστώσαμε ότι:
1. Η υπερχείληση του ποταμού πρέπει να ξεκίνησε από το ύψος της Λαχαναγοράς διότι υπάρχουν πλημμυρισμένα ακίνητα από το ύψος αυτό και προς τα κάτω.
2. Οι εργασίες εντός της κοίτης του ποταμού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
3. Ειδικά στο τμήμα από την Πειραιώς έως την Λαχαναγορά κατασκευάζονται νέες όχθες από οπλισμένο σκυρόδεμα και σε αρκετά σημεία έχουν καθαιρεθεί τα παλαιά πέτρινα πρανή.
4. Κατά την κρίση μας σοβαρό στοιχείο που πιθανόν να δημιούργησε πρόβλημα στην ροή του ποταμού είναι η ύπαρξη μεσόβαθρου στο ύψος της οδού Κοντονή επί του οποίου είχε «φρακάρει» μεταλλική κατασκευή με μπάζα και φερτές ύλες, με αποτέλεσμα να μειωθεί και το βάθος του ποταμού και η διατομή του. Σε συνδυασμό δε με την μεγάλη σε ένταση και διάρκεια νεροποντή υπερχείληση το ποτάμι και προς την δεξιά μεριά προς τον Δ. Αγ. Ιωάννη Ρέντη και προς το Μοσχάτο.
5. Υπήρχαν κατά μήκος της κοίτης του ποταμού μπάζα και θεμέλια τοιχείων.
6. Στο ύψος της οδού Κοντονή και στο πρανές προς την μεριά του Αγ. Ι. Ρέντη υπήρχε αναποδογυρισμένο γερανοφόρο όχημα μεγάλων διαστάσεων εντός του ποταμού.

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης για την λύση των παρουσιασθέντων προβλημάτων.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Μ.
Γεώργιος Φάκλαρης
Πολιτικός Μηχανικός»

Διαβάζοντας το επίσημο έγγραφο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου μας δημιουργήθηκαν τα παρακάτω ερωτήματα:
1. Γιατί η αυτοψία έγινε από την Σολωμού έως την Λαχαναγορά και όχι από την Φλέμιγκ έως την Λαχαναγορά αφού και εκεί υπήρχαν πλημμυρισμένα ακίνητα;
2. Πως έβγαλάν πόρισμα οι δύο επιστήμονες των Τεχνικών Υπηρεσιών με μία αυτοψία και μόνο, χωρίς να εξετάσουν τα σχέδια του έργού και να μελετήσουν τις συμβάσεις αναδοχής ώστε να γνωρίζουν τι ακριβώς έπρεπε να γίνει και τι έγινε τελικά στο έργο.
3. Η υπερχείλιση του ποταμού μπορεί να ξεκίνησε από την Λαχαναγορά αλλά επεκτάθηκε και στο Μοσχάτο μέχρι την Αγ. Κωνσταντίνου. Πως οι μηχανικοί του Δήμου δεν είδαν τις λάσπες και τα πλημμυρισμένα ακίνητα. Ή μήπως δεν έπρεπε να τα δούν;
4. Στην παράγραφο 3 σημειώνεται ότι «Ειδικά στο τμήμα από την Πειραιώς έως την Λαχαναγορά κατασκευάζονται νέες όχθες από οπλισμένο σκυρόδεμα και σε αρκετά σημεία έχουν καθαιρεθεί τα παλαιά πέτρινα πρανή.» Μα καθαίρεση των πρανή έχουμε σε όλο το μήκος του έργου και στην περιοχή του Δήμου μας τόσο στην πλευρά του Μοσχάτου όσο και στην πλευρά του Ν. Φαλήρου. Από φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν το νερό έχει σκεπάσει και περάσει και τα πρανή στην περιοχή του Μοσχάτου
(Κηφισού και Λαμπρού Κατσώνη) και στην περιοχή του Ν.Φαλήρου (στο ύψος της ΔΕΗ). Αυτά τα σημεία είναι που δημιούργησαν την καταστροφή στο Μοσχάτο και το Ν. Φάληρο σε συνδυασμό με το σπάσιμο του ποταμού στην περιοχή της γέφυρας των ΗΣΑΠ και όχι η έλλειψη πρανή στην περιοχή Λαχαναγοράς και Πειραιώς.
5. Στην 4η παράγραφο αλλά και στην 6η τονίζεται ότι η καταστροφή που έπληξε το Μοσχάτο ξεκίνησε από την οδό Κοντονή, αποσιωπώντας την πραγματικότητα ότι οι καταστροφή προκλήθηκε από το «σπάσιμο» του ποταμού στην περιοχή του Μοσχάτου.

Σκεφτήκαμε με ταπεινά κριτήρια, ότι δηλαδή οι επιστήμονες της Τεχνικής Υπηρεσίας εκτελούσαν διατεταγμένη υπηρεσία του κ. Δημάρχου για να βγει λάδι ο Δήμος και να μην στραφούν εναντίων του δήμου οι δημότες για να απαιτήσουν αποζημιώσεις.
Ζητάμε ταπεινά συγνώμη!
Τα κίνητρα του κύριου Δημάρχου είναι ακόμη πιο ταπεινά και έρχονται να καλύψουν μεγαλύτερα παιχνίδια που παίζονται στην πλάτη του Μοσχάτου.
Ερευνώντας την σκοπιμότητα αυτής της επιστολής – αυτοψίας ανακαλύψαμε τα παρακάτω:
1. Με την με Αρ.Πρωτ.:ΕΥΔ / ΕΠ-ΟΑΛΑΑ /οικ 1186 της 23/10/2001 του ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. "ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" (ΕΥΔ / ΕΠ-ΟΑΛΑΑ), αποφασίστηκε η Ένταξης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια & Αστική Ανάπτυξη» στο Μέτρο 4.1. «Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας- Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 3+060 έως χ.θ. 6+744 »

2. Με την με Αρ.Πρωτ.:ΕΥΔ / ΕΠ-ΟΑΛΑΑ /οικ 1071της 2/5/2002 του ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. "ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" (ΕΥΔ / ΕΠ-ΟΑΛΑΑ), αποφασίστηκε η Ένταξης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια & Αστική Ανάπτυξη» στο Μέτρο 4.1. «Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας- Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 0+700 »

Άρα θα πρέπει η καταστροφή να αποδοθεί σε περιοχή έξω από τα δυο χρηματοδοτούμενα έργα δηλαδή πλέον της χ.θ. 0+700 και έως την χ.θ. 3+060 (στην Κοντονή- στην Κοντονή!!!).
Ειδάλλως θα πρέπεί να μπούν στα πόδια μας οι κουτόφραγκοι και να εξετάσουν τα πραγματικά αίτια της πλημμύρας και της καταστροφής με αποτέλεσμα να σταματήσει η χρηματοδότηση του έργου.
¨Έτσι γίνεται σαφής η σκοπιμότητα του εγγράφου των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου, αφού με αυτό μπορούμε να ισχυριστούμε στην ΕΕ ότι η ευθύνη για την καταστροφή είναι σε σημείο που δεν χρηματοδοτείται (στην Κοντονή- στην Κοντονή!!!) και στο υπόλοιπο έργο όλα βαίνουν καλώς.

Όπως θα διαπιστώσατε η καταγγελία μας είναι σαφής:

Ο δήμαρχος Μοσχάτου και οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου βρίσκονταν σε διατεταγμένη υπηρεσία. Έπρεπε να υπάρξει ένα επίσημο έγγραφο που να μπορεί το υπουργείο να το επιδείξει για να ξεγελάσει τους Ευρωπαίους Εταίρους μας και να τους πάρουμε τα χρήματα. Τίποτε λιγότερο τίποτε περισσότερο.

Σαν Κίνηση Πολιτών Μοσχάτου Κηφι –SOS εγκαλούμε
• Τον δήμαρχο Μοσχάτου για την πολιτική που ακολουθεί βάζοντας πάνω από τα συμφέροντα του Μοσχάτου και την ζωή των Μοσχατιώτων, τα συμφέροντα του ΥΠΕΧΩΔΕ και των εργολάβων.
• Τους πολιτικούς μηχανικούς Φάκλαρη Γεώργιο, πολιτικό μηχανικό, Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου και Μαλιί Ιωάννη, πολιτικό μηχανικό υπάλληλο των Τ.Υ. του Δήμου Μοσχάτου που με την στάση τους δεν έδρασαν σαν επιστήμονες αλλά σαν εντεταλμένοι υπάλληλοι – εκτελεστικά όργανα σε αυτή την εξαπάτηση.
• Κάθε δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Μοσχάτου που με την στάση του υποθάλπει την πολιτική του Δημάρχου.


Μοσχάτο 22/7/02

Κίνηση Πολιτών Κηφι - SOS

Δεν υπάρχουν σχόλια: