Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2007

Ερώτηση του Αλέκου Αλαβάνου για τον Κηφισο με Αρ. Πρωτ. 957/24.5.2004

Αλέξανδρος Αλαβάνος
ΣΡΑ
Β’Αθηνών

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με τον Κηφισό ποταμό
Το 1996 με αναφορά τους στην ΕΕ (237/96 «σχετικά με την αποκατάσταση του Κηφισού ποταμού (Αττική)»), πολίτες των νότιων προαστίων της Αθήνας ενημέρωναν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την περιβαλλοντική επιβάρυνση του Κηφισού από ανεξέλεγκτα λύματα, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η περιοχή του Μοσχάτου και του Ν. Φαλήρου. Στις πολλές επιστολές που απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ελληνικές αρχές κατά την διάρκεια των τελευταίων οκτώ ετών, έλαβε ποικίλες απαντήσεις σύμφωνα με τις οποίες, στην αρχή, υπήρξε άρνηση για απόρριψη επικίνδυνων ουσιών στον Κηφισό ( 6ος/97), κατόπιν αμφισβητήθηκαν τα στοιχεία της αναφοράς και θεωρήθηκε ο ποταμός ¨χείμαρρος¨(12ος/1999), αργότερα χαρακτηρίσθηκε ¨υπόνομος¨(12ος/2000) και τέλος, η Ελληνική πλευρά δεσμεύθηκε να εκπονήσει ένα ¨αναθεωρημένο εθνικό πρόγραμμα» (31/10/2003) που θα έχει στόχο την μείωση που προκαλούν οι επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο περιβάλλον.
Επειδή η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει ορίσει τον Κηφισό ως ευαίσθητη ζώνη σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ και επίσης έχει κινηθεί αυτεπάγγελτη διαδικασία κατά της Ελλάδας για κακή εφαρμογή της οδηγίας 76/464, ενώ, ήδη από το 1996 που κατατέθηκε η αναφορά των πολιτών, ο Κηφισός ποταμός, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για τις πλημμύρες, τα αυθαίρετα, την μόλυνση κλπ,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ :
Εάν μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραμμα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει την έγκρισή του από πέρυσι. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υπάρχει ειδική αναφορά για τον Κηφισό;
Ποιες είναι οι προτάσεις της σημερινής κυβέρνησης για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με τον ποταμό;Ο Ερωτών Βουλευτής

Αλέξανδρος Αλαβάνος
ερώτηση του Αλέκου Αλαβάνου που σας έστειλα έχει Αρ. Πρωτ. 957/24.5.2004

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣΙΑ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣΘΕΡΟΥΣ 2004ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ KA΄Τρίτη 31 Αυγούστου 2004


14. Στην με αριθμό 957/24.5.04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Αλέξανδρου Αλαβάνου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 255 Β/16.6.04 έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η ακόλουθη απάντηση:«Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι:Η χώρα μας σε εφαρμογή του άρθρου 7 της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ συνέταξε και θεσμοθέτησε Γενικό Εθνικό Πρόγραμμα που αφορά όλη τη χώρα για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων ουσιών της 76/464/ΕΟΚ Οδηγίας στα νερά (ΠΥΣ αρ.2/1.2.01"καθορισμός των κατευθυντήριων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο 11 της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης ΜαίΌυ 1976" ΦΕΚ15/Α/2.2.01). Βάσει αυτού του Προγράμματος:Α) ορίσθηκαν εξειδικευμένα όρια ποιότητας αποδεκτών καθώς και όρια εκπομπής των ουσιών του Καταλόγου 11 (99 επικίνδυνες ουσίες) της 76/464/ΕΟΚ Οδηγίας (ΚΥΑ 485/726 " μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο 11 της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976" ΦΕΚ 253/Β/9.3.01 )Β) συντάχθηκαν και νομοθετήθηκαν Ειδικά Προγράμματα για ορισμένους υδάτινους αποδέκτες που παρουσίαζαν ιδιαίτερη περιβαλλοντική ευαισθησία (Παγασητικός κόλπος ΚΥΑ 15784/1864 ΦΕΚ819/Β/27.6.01, Λίμνη Βεγορίτιδα ΚΥΑ 15782/1849 ΦΕΚ 797/Β/25.6.01).Το ανωτέρω Εθνικό Πρόγραμμα καθώς και τα Ειδικά Προγράμματα τέθηκαν υπόψη των Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι παρατηρήσεις της οποίας ενσωματώθηκαν στην ΚΥΑ 50388/2704/Ε103 "τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΥΣ 2/1.2.01 ..." (ΦΕΚ 1866/12.12.03).2. Ειδικά για την προστασία του Κηφισού, εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα "Καθορισμός ζώνης προστασίας του ποταμού Κηφισού και των παραχειμάρρων" ΦΕΚ 632Δ, 27/6/1994. Στο πλαίσιο αυτού ιδρύθηκε (ΠΔ 21.11.02 ΦΕΚ 287 Α/28.11.02) Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού (ΦΔΑΚ) , ο οποίος έχει αποκλειστικό αντικείμενο τον έλεγχο των ζωνών προστασίας του Κηφισού, όπως αυτές ορίζονται στο υπ' αρ. 632/Δ/94 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 632/Δ/94). Ο ΦΔΑΚ , έχει εκπονήσει ειδική μελέτη για εγκατάσταση συστήματος συνεχούς καταμέτρησης της ρύπανσης με όργανα και συσκευές τελευταίας τεχνολογίας που περιέχει και πρόγραμμα ενημέρωσης του κοινού σε πραγματικό χρόνο μέσα από το διαδίκτυο. Η πρωτότυπη μελέτη, που περιλαμβάνει και μερική ανάπλαση του Κηφισού, δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και προγράμματα περιβαλλοντικής ενημέρωσης κοινού, έχει ήδη υποβληθεί στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο Life Environment και αναμένεται η έγκρισή της.Στο πλαίσιο του Μέτρου 5.1 «ΘΕΣΜΟΙ» του Επιχειρησιακού προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006 και μετά την από 17/10/2003 τροποποιητική Απόφαση του ΕΠΠΕΡ, περιελήφθη στους τελικούς δικαιούχους και ο Φορέας Δαχείρισης του Κηφισού Ποταμού.Σε ανταπόκριση στην 4η Πρόσκληση του ιδίου Μέτρου που έληξε την 31/3/2004 υπεβλήθη πρόταση από τον ΦΔΑΚ συγχρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού - Έναρξη Λειτουργίας - Προσωπικό και προμήθεια εξοπλισμού με προϋπολογισμό 880.000 Ευρώ η οποία και αξιολογήθηκε θετικά και εστάλη στο πλαίσιο της διαδικασίας συντονισμού στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών.Ο ΥφυπουργόςΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ»

Δεν υπάρχουν σχόλια: