Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2007

Δελτία Τυπου του Υ"ΠΕΧΩ"ΔΕ για τον Κηφισο 2002

Στο σημερινό φύλο δημοσιεύουμε, με χρονική σειρά και χωρίς σχολιασμό, Δελτία τύπου, ολόκληρα η μέρος αυτών, του ΥΠΕΧΩΔΕ που αφορούν την υπόθεση «Κηφισός».
Οι τακτικοί αναγνώστες της ΜΑΧΗΤΙΚΗ μπορούν να κρίνουν τις εξαγγελίες του υπουργείου ανατρέχοντας στα δημοσιεύματα που έχουν γραφεί μέχρι σήμερα.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
7.10.2002
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Βάσω Παπανδρέου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων ανάλογων με αυτά που σημειώθηκαν, στους παρακηφίσιους Δήμους του Μοσχάτου, του Αγίου Ιωάννη Ρέντη και του Νέου Φαλήρου το καλοκαίρι, έδωσε εντολή ανασχεδιασμού του τρόπου υλοποίησης των έργων της τελικής φάσης διευθέτησης του Κηφισού, στα τρία πρώτα χιλιόμετρα από την εκβολή του.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, σε συνεργασία με τους αναδόχους των τριών εργολαβιών και σε συνεννόηση με τους Δήμους της περιοχής, κατήρτισαν ένα βραχυπρόθεσμο και ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο αντιμετώπισης των προβλημάτων.
Έτσι σύμφωνα με τον ανασχεδιασμό, όπως τον παρουσίασε η κ. Παπανδρέου, το υδραυλικό έργο αποδεσμεύεται από το οδικό, καταργούνται τα μεσόβαθρα όλων των γεφυρών κατά μήκος του Κηφισού και πλέον όλες οι κάθετες γέφυρες, αλλά και ο οδικός άξονας, εδράζονται μόνο στα ακρόβαθρα. Με τον τρόπο αυτό υπερδιπλασιάζεται η κοίτη του Κηφισού και απομακρύνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, έως την ολοκλήρωση του έργου που θα επιλύσει οριστικά το πρόβλημα.
Τα βασικά σημεία του ανασχεδιασμού του έργου είναι τα εξής :
• Σε όλο το μήκος της προβλεπόμενης υπερυψωμένης οδικής αρτηρίας (από Χ.Θ. 0+000 μέχρι Χ.Θ. 1+500), καταργούνται τα βάθρα των γεφυρών που βρίσκονται εντός της κοίτης του ποταμού και κατασκευάζεται νέος σύμμεικτος φορέας (χάλυβας και beton) που εδράζεται στα ήδη κατασκευασμένα ακρόβαθρα της αρχικής λύσης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ανεξαρτητοποίηση του οδικού έργου από το υδραυλικό, ενώ διατηρούνται όλα τα λειτουργικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της αρχικής λύσης.
• Αλλάζει ο τρόπος κατασκευής και στήριξης των ισόπεδων γεφυρών που είναι κάθετες στο ποτάμι και συγκεκριμένα των γεφυρών της Λάμπρου Κατσώνη, του ΗΣΑΠ, της οδού Πειραιώς και της οδού αναστροφής της Λαχαναγοράς. Συγκεκριμένα καταργείται το μεσόβαθρο και οι νέες γέφυρες θα είναι σύμμεικτης κατασκευής από beton και χάλυβα και θα στηρίζονται μόνο στα ακρόβαθρα.
• Τροποποιείται η μέθοδος της εκβάθυνσης της κοίτης και της κατασκευής των επενδύσεων της. Έτσι, αντί της εκσκαφής με μηχανήματα οδοποιίας όπως τσάπες, φορτωτές, αυτοκίνητα θα γίνει με μηχανήματα λιμενικών έργων (πλωτά μέσα). Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος υπερχείλισης κατά την φάση κατασκευής, ενώ περιορίζονται και οι οχλήσεις στις όμορες περιοχές.
Πρέπει να σημειωθεί ότι με τον ανασχεδιασμό αυτό και με χρήση προσωρινών γεφυρώσεων τύπου BELLEY, παρέχεται η δυνατότητα επίσπευσης της καθαίρεσης των γεφυρών που υπάρχουν στην οδό Πειραιώς, καθώς και της γέφυρας του ΗΣΑΠ που αποτελούν το μοναδικά αίτια των υπερχειλίσεων που παρατηρήθηκαν στον Κηφισό. Συγκεκριμένα:
α. Γέφυρα Αγ. Άννας:
Η καθαίρεσή της ολοκληρώνεται εντός των ημερών.
β. Γέφυρα Λ. Κατσώνη:
Η καθαίρεση της υφιστάμενης γέφυρας θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Οκτωβρίου. Η κατασκευή της νέας οριστικής γέφυρας θα έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα περίπου 3 μηνών. Στο διάστημα αυτό η κυκλοφορία θα διενεργείται σύμφωνα με μελέτη που έχει ήδη εκπονηθεί.
γ. Γέφυρα ΗΣΑΠ:
Η τοποθέτηση νέας προσωρινής γέφυρας τύπου BELLEY, θα έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του Νοεμβρίου, οπότε και θα καθαιρεθεί η υπάρχουσα γέφυρα. Η οριστική γέφυρα θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2003.
δ. Γέφυρα Πειραιώς:
Το ΥΠΕΧΩΔΕ θα ενοικιάσει δύο γέφυρες τύπου BELLEY, δύο λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, από εξειδικευμένο οίκο του εξωτερικού. Μετά την εγκατάσταση και παράδοση τους στην κυκλοφορία, θα καθαιρεθεί η υφιστάμενη γέφυρας. Η καθαίρεση θα γίνει περί τα μέσα Δεκεμβρίου. Η οριστική γεφύρωση στην οδό Πειραιώς θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2003.
ε. Γέφυρα Αγ. Ιωάννη Ρέντη:
Η οριστική γέφυρα «Αναστροφής Λαχαναγοράς» θα έχει ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2003 οπότε και θα καθαιρεθεί η υφιστάμενη.
στ. Γέφυρα ΟΣΕ:
Βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή της νέας οριστικής γέφυρας. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του νότιου κλάδου και μετάθεση της κυκλοφορίας των τραίνων σ’ αυτόν, θα καθαιρεθούν οι υφιστάμενες γεφυρώσεις στο τέλος Απριλίου 2003.
Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του συνόλου του έργου μετά και τον ανασχεδιασμό παραμένει το ίδιο, δηλαδή το έργο θα έχει ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2004.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
20.11.2002
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σημαντικός αριθμός καταγγελιών σε βάρος της Ελλάδας, για ελλιπή εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος που εκκρεμούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οδεύουν προς οριστική διευθέτηση. Το γεγονός αυτό, όπως τόνισε η υπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Βάσω Παπανδρέου παρουσιάζοντας τις εξελίξεις σε αυτό τον τομέα είναι αποτέλεσμα της βαρύτητας που έχει δοθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ στην ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων, την προστασία της φύσης και γενικότερα την ορθή εφαρμογή της ενσωματωμένης κοινοτικής νομοθεσίας. «Στόχος μας, είπε η υπουργός, είναι να βελτιωθεί η εικόνα της Ελλάδας ενόψει της ελληνική προεδρίας, αλλά και να δοθούν λύσεις για τη προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων σε εθνικό επίπεδο.»
Οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν ως αποτέλεσμα η Ελλάδα από την 4η θέση που κατείχε μεταξύ των Κρατών-Μελών, να κατέβει στην 6η θέση.
Σημειώνεται ότι την Παρασκευή 15-11-2002, πραγματοποιήθηκε η τέταρτη τακτική συνάντηση μεταξύ των Ελληνικών Αρχών και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο τη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για τις υποθέσεις καταγγελιών που εκκρεμούν σε βάρος Ελλάδας για παραβίαση ή πλημμελή εφαρμογής της ενσωματωμένης κοινοτικής νομοθεσίας στο ελληνικό δίκαιο.
Οι υποθέσεις που συζητήθηκαν αφορούν :
• Τη διαχείριση αποβλήτων, κυρίως από βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
• Την προστασία της φύσης σε συγκεκριμένες οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, όπως οι περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 και ζωνών ειδικής προστασίας πουλιών.
• Την πορεία εξέλιξης συγκεκριμένων έργων.
Τα αποτελέσματα της ήταν ιδιαιτέρως θετικά, καθώς από τις 18 υποθέσεις αρμοδιότητας του ΥΠΕΧΩΔΕ που εξετάστηκαν οι 11 βαίνουν προς οριστική ρύθμιση. Μάλιστα 4 από αυτές έκλεισαν οριστικά μετά από τις διευκρινίσεις και τα στοιχεία που δόθηκαν στους εκπροσώπους της Επιτροπής. Πρόκειται για τις ακόλουθες υποθέσεις :
• Λειτουργία διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”.
• Κατασκευή υδροηλεκτρικών εργοστασίων στην Ήπειρο (Βάλια Κάλντα).
• Εγκατάσταση αιολικών σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας στην Εύβοια.
• Πολεοδομικές εργασίες στο δήμο Άρτας.
Οι υπόλοιπες 7 υποθέσεις θα κλείσουν μετά την αποστολή από τις ελληνικές αρχές ορισμένων συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν από την Επιτροπή. Πρόκειται για τις ακόλουθες υποθέσεις :
• Κατασκευή οδικού έργου στον Κηφισό. Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής ζήτησαν συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με μείωση ρύπων και θορύβου, έως 15-1-2003. Η υπόθεση θα κλείσει έως τον Μάρτιο 2003.
• Κατασκευή οδικού έργου κατά μήκος της Μαραθώνιας Διαδρομής. Ζητήθηκε διαβεβαίωση ότι η αρχική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υπερκαλύπτει τις τωρινές τροποποιήσεις, οι οποίες στόχο έχουν να μειωθεί η κλίμακα του έργου έως τις 15.1.2003. Η υπόθεση θα κλείσει έως τον Μάρτιο 2003.
• Μελέτη που αφορά σε έργο εκβάθυνσης του λιμανιού του Πειραιά. Ζητήθηκε διαβεβαίωση ότι, στην περίπτωση που θα πραγματοποιηθεί το έργο, τα απόβλητα στον πυθμένα του λιμανιού θα διατεθούν σύμφωνα με την νομοθεσία, εφόσον διαπιστωθεί ότι πρόκειται για επικίνδυνα απόβλητα. Η υπόθεση θα κλείσει έως τον Μάρτιο 2003.
• Κατασκευή χρυσωρυχείου στο Πέραμα Νομού Έβρου, εφόσον πραγματοποιηθεί.
• Κατασκευή χρυσωρυχείου στις Σάπες, εφόσον πραγματοποιηθεί.
• Λειτουργία χρυσωρυχείου στη Χαλκιδική. Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής ζήτησαν σύντομη ενιαία απάντηση για την πορεία εξέλιξης των τριών χρυσωρυχείων.
• Ατμοσφαιρική ρύπανση που προκύπτει από τη λειτουργία λατομείου αδρανών στα Μαρμαρά Ιωαννίνων. Ζητήθηκαν στοιχεία για την περιβαλλοντική άδειοδότηση του έργου. Η υπόθεση θα κλείσει έως τον Μάρτιο 2003.
• Για τις υπόλοιπες 7 υποθέσεις από το σύνολο των 18 που εξετάστηκαν κατά την πρόσφατη συνάντηση θα συνεχιστεί η διαδικασία εξέτασης. Πρόκειται για τις εξής :……

………Έτσι από το σύνολο των 92 υποθέσεων που εκκρεμούσαν σε βάρος της Ελλάδας από τις αρχές του 2000, ήδη οι 26 έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οριστικά στο αρχείο. Επιπλέον 11 υποθέσεις οι οποίες εξετάστηκαν κατά την πρόσφατη συνάντηση στην Αθήνα εκπροσώπων της Επιτροπής και των υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ, Εξωτερικών Γεωργίας και Υγείας, βαίνουν προς οριστική διευθέτηση έως το Μάρτιο του 2003. Απομένουν προς περαιτέρω εξέταση από την Επιτροπή 55 υποθέσεις.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
20.11.2002
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεχίζονται και εντείνονται οι παρεμβάσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για την ανακοπή της περιβαλλοντικής υποβάθμισης της περιοχής του Κηφισού, από τη διάθεση ανεπεξέργαστων λυμάτων, την ύπαρξη αυθαιρέτων κατασκευών, τις καταπατήσεις και τα μπαζώματα στις όχθες του ποταμού. Η υπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Βάσω Παπανδρέου παρουσίασε σήμερα σε συνέντευξη τύπου τις εξελίξεις όσον αφορά τις παρεμβάσεις που προωθούνται από τις αρχές του έτους με στόχο την αντιστροφή της εικόνας του Κηφισού. Συγκεκριμένα όπως σημείωσε η κ. Παπανδρέου έχουν υλοποιηθεί ή προωθούνται παρεμβάσεις με στόχο την περιβαλλοντική προστασία του Κηφισού σε πέντε άξονες που είναι οι εξής:

Ίδρυση Φορέα Διαχείρισης Κηφισού
Εντός του Δεκεμβρίου θα αρχίσει η λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης του Κηφισού, έργο του οποίου είναι η εξυγίανση και αναβάθμιση της περιοχής. Ο Φορέας Διαχείρισης θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρμογής της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας, της αποκατάστασης, διατήρησης και βελτίωσης των φυσικών λειτουργιών της περιοχής, της ευαισθητοποίησης των κατοίκων και φορέων του Κηφισού, της υλοποίησης έργων αναβάθμισης, της διαχείρισης του χώρου και της επίλυσης ειδικών προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν στη ζώνη προστασίας.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η δημιουργία του Φορέα Διαχείρισης του Κηφισού, προωθήθηκε σύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα που κατήρτισε το ΥΠΕΧΩΔΕ και το οποίο πρόκειται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης εντός των επομένων ημερών σε εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 632/94 που προέβλεπε τον καθορισμό ζώνης προστασίας του Κηφισού και των παραχειμάρρων του.

Περιβαλλοντικοί έλεγχοι δραστηριοτήτων και επιβολή προστίμων
Με στόχο την αντιμετώπιση της έντονης υποβάθμισης της περιοχής συνεχίζεται, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις, προκειμένου να διαπιστωθούν παραβάσεις όσον αφορά τη διάθεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, καθώς και στερεών αποβλήτων, ή μπαζών, στην κοίτη του ποταμού.
Από τον περασμένο Απρίλιο μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί συνολικά 33 περιβαλλοντικοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις (15 σε βιομηχανίες και 8 σε άλλες δραστηριότητες όπως εξόρυξη μαρμάρων, τεχνικές εταιρίες κ.ά.) και διαπιστώθηκαν 23 παραβάσεις της νομοθεσίας. Έχουν εκδοθεί 14 Υπουργικές Αποφάσεις για επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 2.502.000 ευρώ, 7 αποφάσεις του γενικού γραμματέα Περιφέρειας Αττικής συνολικού ύψους 280.000 ευρώ και αναμένονται δύο ακομη αποφάσεις.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η μη συμμόρφωσή των επιχειρήσεων σε εύλογο χρονικό διάστημα, ή η μη πληρωμή του προστίμου, συνεπάγεται την άρση των αδειών λειτουργίας.

Νέα πρόστιμα σε επιχειρήσεις περιοχής Κηφισού
Επωνυμία Επιχείρησης
Πρόστιμο (ευρώ) με Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Πρόστιμο (ευρώ) (Εισήγηση στην Περιφέρειας Αττικής)
BIC-ΒΙΟΛΕΞ ΑΕ 180.000
ΔΕΛΤΑ ΑΕ 160.000
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Δ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 152.000
ANALCO ΕΠΕ 180.000
DALCOCHEM ΑΒΕΕΦΑ 152.000

Εντοπισμός αυθαίρετων κτισμάτων και μπαζών
Έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί 64 αυθαίρετες παρεμβάσεις (κτίσματα, επιχώσεις, εκσκαφές, επιχωματώσεις και μπαζώματα) στις περιοχές Κτυπητό, Μονοπάτι, Χελιδονού, Αγία Σωτήρα, Χαμόμυλος Βαρυμπόμπη, Τατοΐου, Λ. Καραμανλή, Λουτρό, Σούνα, από τα οποία όσα έχουν τελεσιδικήσει θα κατεδαφιστούν το ταχύτερο δυνατό. Έχουν ήδη συγκροτηθεί συνεργεία από την Περιφέρεια Αττικής και ολοκληρώνονται οι απαραίτητες προκαταρκτικές διαδικασίες όπως είναι η διακοπή της σύνδεσης με τα δίκτυα της ΕΥΔΑΠ και της ΔΕΗ, προκειμένου να αρχίσει η κατεδάφιση.

Οριοθέτηση και κατασκευή πεζοδρόμου
Έως τις αρχές Δεκεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η οριοθέτηση και αποτύπωση επί του εδάφους της Α’ Ζώνης προστασίας του Κηφισού από συνεργείο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του ΥΠΕΧΩΔΕ, ώστε να αποφευχθούν καταπατήσεις και κάθε είδους παραβάσεις. Σημειώνεται ότι με στόχο το σαφή διαχωρισμό της ζώνης προστασίας αλλά και την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, κατά μήκος της οροθετημένης ζώνης πρόκειται να κατασκευαστεί μικρού πλάτους πεζόδρομος με κατάλληλη φύτευση.
Ανάπλαση Λεωφόρου Κηφισού
Εντός του Δεκεμβρίου θα παραδοθεί η μελέτη του έργου ανάπλασης της λεωφόρου Κηφισού, το οποίο αποτελεί τμήμα του Ολυμπιακού Δακτυλίου. Θα ακολουθήσει η δημοπράτηση του έργου της ανάπλασης, παράλληλα με το υπό κατασκευή οδικό έργο.
Αναβάθμιση των περιβαλλοντικών υποδομών του Κηφισού
Το ΥΠΕΧΩΔΕ σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ εξετάζει την προοπτική κατασκευής αγωγών κατά μήκος των ρεμάτων που καταλήγουν στον Κηφισό, μέσω των οποίων τα προ-επεξεργασμένα λύματα των εγκαταστάσεων της περιοχής θα οδηγούνται προς τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό με κατάληξη τη Ψυτάλλεια. Τα λύματα των επιχειρήσεων που δεν θα αποχετεύονται στον αγωγό αυτό, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υποστεί τριτοβάθμια επεξεργασία.
Παράλληλα προωθείται η αναβάθμιση του κέντρου επεξεργασίας λυμάτων της ΕΥΔΑΠ στη Μεταμόρφωση σε τριτοβάθμια επεξεργασία και η χρήση των επεξεργασμένων υδάτων για άρδευση πρασίνου και άλλες συμβατές χρήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: