Τετάρτη 24 Ιουνίου 2009

Κυριακή 21 Ιουνίου 2009

Η κατασταση στον Κηφισο σήμερα 2

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 170609-b _2_

Η κατασταση στον Κηφισο σήμερα 1

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ2

Καταπέλτης οι διαπιστώσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για τις περιβαλλοντικές παραβάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ στο οδικό έργο του Κηφισού.

Η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ «ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ»
και
Ο ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΦΑΛΗΡΟΥ *********


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ : Καταπέλτης οι διαπιστώσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για
τις περιβαλλοντικές παραβάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ στο οδικό
έργο του Κηφισού.

Οι διαπιστώσεις του Συνηγόρου Πολίτη για τις περιβαλλοντικές παραβάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ στο οδικό έργο του Κηφισού, αποτελούν κόλαφο για όσους προσπαθούν να «κουκουλώσουν» το μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα, τη βάναυση προσβολή της υγείας και της ποιότητας ζωής στην περιοχή, τις απροκάλυπτες παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα ο Συνήγορος του Πολίτη, σε έγγραφό του, που τιμά και καταξιώνει το θεσμό, επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η μη υλοποίηση, μέχρι σήμερα, των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων αποτελεί τεκμήριο της παραβίασης των όρων που είχαν τεθεί, η οποία αποδεικνύει την παράλειψη προστασίας του περιβάλλοντος με συνέπεια τη σοβαρή ηχορύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος από τη λειτουργία του οδικού έργου υπεράνω του Κηφισού ποταμού στις περιοχές Ρέντη, Μοσχάτου και Νέου Φαλήρου. Διαπιστώνει επίσης ότι τη μη υλοποίηση περιβαλλοντικών όρων αποδέχεται και η αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ/νση Οδικών έργων, Δ9) και επιβεβαιώθηκε και από αυτοψία που πραγματοποίησαν οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Πειραιά, σύμφωνα με την οποία δεν είχαν τοποθετηθεί ηχοπετάσματα βόρεια της οδού Σουρή στο Νέο Φάληρο και βόρεια της οδού Σολωμού στο Μοσχάτο, καθώς και σε όλο το μήκος αμφίπλευρα του οδικού έργου στον Δήμο Ρέντη.

Επιπλέον διαπιστώνεται ότι οι περιβαλλοντικοί όροι, που δεν τηρήθηκαν, είχαν λήξει από 31-12-2006, ενώ η απόφαση παράτασης αυτών εκδόθηκε στις 5-9-2008. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει παγίως εκφράσει την άποψη ότι τυχόν παράταση ισχύος περιβαλλοντικών όρων που έχουν λήξει νωρίς την επανεξέταση τους στερείται νομίμου ερείσματος τόσο στην κοινοτική, όσο και στην εθνική νομοθεσία. Συγκεκριμένα οι σχετικές κοινοτικές οδηγίες δεν εμπεριέχουν καμία διάταξη, που να προβλέπει δυνατότητα παράτασης της ισχύος των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, χωρίς επανεξέταση των πραγματικών δεδομένων στην τρέχουσα περίοδο, όπως έπραξε το ΥΠΕΧΩΔΕ για το οδικό έργο στον Κηφισό. Αντιθέτως μια τέτοια παράταση των περιβαλλοντικών όρων έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της Οδηγίας 96/61/ΕΚ, που προβλέπουν τη συνεχή παρακολούθηση της τήρησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων (άρθρο 13), αλλά και τη λήψη μέτρων για τις εξαιρετικές περιπτώσεις υπερβάσεων κατά τη λειτουργία του έργου. Η εθνική νομοθεσία ταυτίζεται με τις επιταγές του κοινοτικού δικαίου και δεν προβλέπει καμία σιωπηρή παράταση της ισχύος των περιβαλλοντικών όρων.

Κατόπιν των ανωτέρω επισημάνσεων ο Συνήγορος του Πολίτη παρακαλεί τη Δ/νση Οδικών έργων (Δ9) του ΥΠΕΧΩΔΕ να ανακαλέσει την απάντησή της, την οποία οι πολίτες είχαν καταγγείλει, ότι προσβάλει την κοινή λογική, γιατί διατυπώνει την απαράδεκτη θέση ότι η προθεσμία ισχύος των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί προθεσμία για την υλοποίησή τους, δηλαδή ότι καλώς το έργο λειτουργεί για πέντε χρόνια χωρίς να έχουν υλοποιηθεί οι περιβαλλοντικοί του όροι, με αποτέλεσμα σοβαρές συνέπειες σε βάρος της υγείας και με σοβαρή υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Συνεχίζοντας ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι έχουν παρέλθει 5 έτη πλήρους λειτουργίας του έργου, χωρίς τη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας, με συνέπεια τη σοβαρή ηχορύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της δημόσια υγείας και ζητάει από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, ενημέρωση σχετικά με :

1. Το στάδιο στο οποίο βρίσκεται και το χρονικού διαστήματος εντός οποίου αναμένεται η υλοποίηση του έργου κατασκευής των αναγκαίων ηχοπετασμάτων και της εκβάθυνσης και του καθαρισμού της κοίτης του Κηφισού.

2. Τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για την ικανοποιητική ηχοπροστασία στα τμήματα της οδού, που έχουν ήδη τοποθετηθεί ηχοπετάσματα, τα οποία όμως, σύμφωνα με την αναφορά των πολιτών (και τις μετρήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ), δεν είναι αποτελεσματικά.

3. Την υλοποίηση του περιβαλλοντικού όρου δ10, σύμφωνα με τον οποίο τα στάσιμα νερά, που δημιουργούνται κατά την ξηρά περίοδο στο προς την εκβολή τμήμα της κοίτης, θα πρέπει να ανανεώνονται με σχετικές αντλήσεις και να αερίζονται μέσω φυσητήρων και κατάλληλων διαχυτήρων. Τίθεται επίσης το ερώτημα αν η εκβάθυνση και ο καθαρισμός της κοίτης του Κηφισού θα βελτιώσει την κατάσταση.

4. Εάν το ΥΠΕΧΩΔΕ θεωρεί ότι χορήγησε παράταση ισχύος των περιβαλλοντικών όρων χωρίς την επικαιροποίηση και τη συμπλήρωσή τους και με ποιο νομικό έρεισμα το ΥΠΕΧΩΔΕ απεφάνθη ότι το έργο πρέπει να τηρεί περιβαλλοντικούς όρους που έχουν λήξει.

5. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θορύβου, τα οποία, σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο δ24 «...με την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου στις περιοχές κατοικίας να γίνονται ετήσιες δειγματοληπτικές ηχομετρήσεις.,.με ταυτόχρονη συμπλήρωση δελτίων καταγραφής...».

6. Εάν έχουν επιβληθεί νεότερες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για συστηματική παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κατόπιν της επιβολής προστίμου ύψους 60.000 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων από τη Νομαρχία Πειραιά.

Τέλος ο Συνήγορος του Πολίτη αναφέρει ότι, δεδομένης της σοβαρότητας του προβλήματος για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, ευελπιστεί στη μεριμνά – των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ - για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών και τις παρακαλεί για την ενημέρωση του ως προς την εξέλιξη της υπόθεσης.

Οι κάτοικοι ευχαριστούν την Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη για την ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση και επισημάνσεις του και καλούν τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ την ύστατη στιγμή, πριν την καταγγελία στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ακούσει την κραυγή της απελπισίας των πολιτών και να συνεργαστεί μαζί τους για την κατάστρωση και άμεση υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων και έργων με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας της ζωής τους, που έχουν δραματικά υποβαθμιστεί από τις επιπτώσεις του οδικού έργου στον Κηφισό.

Στον Κηφισό δεν είναι ιδιώτες που παρανομούν, παρανομεί ευθέως το ΥΠΕΧΩΔΕ.Επικοινωνία : Λειβαδάρος Ρουσέτος
Φαληρέως 34, 18547 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλέφωνο : 6944-410331
E-Mail : livas1@otenet.gr
********Τα σχετικά έγγραφα τα υπέγραψε και η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΗΦΙ-SOS, όπως και εκπρόσωποι του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Ε Δημοτικού Σχολείου Αγ. Ιωάννη Ρέντη
Θεωρούμε λοιπόν το λιγότερο απαράδεκτο το Δελτίο Τύπου να εκδίδεται και υπογράφεται από δυο μόνο συλλογικότητες και να μην αναφέρονται και οι υπόλοιποι φορείς που συμμετείχαν και συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα.
Αυτή η διαμαρτυρία μας σαν Κίνηση Πολιτών ΚΗΦΙ-SOS, δεν μειώνει βέβαια τόσο την επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη όσο και την επιστημονική βοήθεια πάνω στο θέμα του εκλεκτού επιστήμονα και παρακηφίσιου κατοίκου Ρουσέτου Λιβαδάρου.
Πρέπει όμως να γίνει κατανοητό από όλους ότι οι αγώνες δεν καπηλεύονται δεν καπελώνονται από κανέναν.
Ανήκουν σε όλους τους κατοίκους του Μοσχάτου του Ν. Φαλήρου και του Ρέντη.