Σάββατο 15 Μαρτίου 2008

Ο Κηφισός θα πλημμυρίζει σε 20 χρόνια

Hμερομηνία δημοσίευσης: 14-03-08Ο Κηφισός θα πλημμυρίζει σε 20 χρόνια
Σε πολλά σημεία η διοχετευτικότητά του είναι οριακή
Του Σπυρου Καραλη

Ο Kηφισός, ο κυριότερος αποδέκτης των ομβρίων υδάτων του Λεκανοπεδίου, με έκταση λεκάνης απορροής 381,10 τ.χλμ. και μήκος διαδρομής 22 χλμ. δεν αντέχει άλλη υποβάθμιση. Και κυρίως, δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί μακροπρόθεσμα στα αντιπλημμυρικά του καθήκοντα, όπως τονίστηκε στην επιστημονική διημερίδα που διοργάνωσε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με τη νομαρχία Ανατολικής Αττικής και τον Φορέα Διαχείρισης Κηφισού για τα προβλήματα, περιβαλλοντικά και άλλα, που αντιμετωπίζει το ποτάμι της Αθήνας. «Οι σχεδιασμοί των αντιπλημμυρικών έργων στο Λεκανοπέδιο, έχουν εκτιμηθεί παλαιότερα χωρίς να έχει επαληθευθεί εκ των υστέρων εάν ανταποκρίνονται στις συνθήκες που εν τω μεταξύ έχουν δημιουργηθεί, όπως λογου χάρη, άναρχη αστικοποίηση, πυρκαγιές, κλιματολογικές αλλαγές, με επακόλουθο σήμερα να είναι αδήριτη η ανάγκη εκπόνησης επικαιροποιημένου σχεδιασμού αντιπλημμυρικής προστασίας», τόνισε ο Πολιτικός Μηχανικός και Μελετητής Υδραυλικών Εργων κ. Ανδρέας Νικολόπουλος.

Η διευθέτηση του Κηφισού άρχισε πριν από δεκαετίες και ολοκληρώθηκε σταδιακά σε συνδυασμό με τη δημιουργία της Λεωφόρου Κηφισού, μόλις το 2004. Συγκεκριμένα, ο ποταμός Κηφισός από τις Τρεις Γέφυρες μέχρι και την εκβολή του είναι οριστικά διευθετημένος και δεν επιδέχεται καμία επέμβαση, για αύξηση της διοχετευτικότητάς του. Η διοχετευτικότητα στο διευθετημένο οριστικά Κηφισό, στην αρχή του κλειστού τμήματος στις Τρεις Γέφυρες ανέρχεται σε 400 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο και στο πέρας του κλειστού τμήματος στην Αγ. Αννης σε 700 μ3/δλ. Στο ανοικτό ανάντη στην Αγ. Αννης σε 1.100 μ3/δλ και κατάντη μέχρι την εκβολή του σε 1.400 μ3/δλ.

Από Τρεις Γέφυρες έως Αγ. Αννης

Από τις Τρεις Γέφυρες μέχρι την Αγ. Αννης ο ποταμός είναι πλήρως καλυμμένος και επ’ αυτού έχει δημιουργηθεί η Λεωφόρος Κηφισού. Σημειώνεται ότι σε όλο το έργο, από τις Τρεις Γέφυρες μέχρι την εκβολή του, δεν έχουν κατασκευαστεί τα απαιτούμενα και προβλεπόμενα από τις σχετικές μελέτες φρεάτια επισκέψεως, αερισμού, έργα εισόδου προσωπικού και μηχανημάτων κ.ά. με επακόλουθο να μην γνωρίζουμε την κατάσταση που επικρατεί στο υδραυλικό έργο και να είναι αδύνατος ο έλεγχος, η συντήρηση και επισκευή ζημιών κ.λπ. στον ποταμό και τις συμβολές των συμβαλλόντων ρεμάτων. «Η άποψη που επικρατεί, ότι μετά την ολοκλήρωση κατασκευής των έργων διευθέτησης του Κηφισού, το ποτάμι θα αντέχει βροχές 50ετίας δεν είναι ακριβής. Η άποψη αυτή αντιστοιχεί σε προβλέψεις που είχαν γίνει πριν από 35 χρόνια, όταν άρχισε η μελέτη και εκτέλεση έργων στον Κηφισό. Ομως η ανεξέλεγκτη και αλόγιστη επέκταση της πόλης και οι καταστροφικές πυρκαγιές, έχουν ανατρέψει αυτές τις προβλέψεις. Από τα υφιστάμενα και μη επικαιροποιημένα σχετικά στοιχεία, εκτιμάται ότι ο Κηφισός θα μπορεί να διοχετεύσει πλημμύρες το πολύ για τα επόμενα 20 χρόνια», τόνισε ο κ. Νικολόπουλος και συνέχισε λέγοντας: «Χρειάζεται να προχωρήσει άμεσα η μελέτη Διαχείρισης του Κηφισού που έχει ήδη δρομολογηθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ ώστε να αξιολογηθεί η κατάσταση του έργου (υδραυλικού και οδικού) και παράλληλα να γίνουν τα απαραίτητα έργα για την ανανέωση των στάσιμων νερών στις εκβολές του ποταμού. Σε αυτό τμήμα η κατάσταση είναι δραματική και ελλοχεύουν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία».

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_14/03/2008_262806

Δεξαμενές αποβλήτων στον Κηφισό

Hμερομηνία δημοσίευσης: 21-02-08Δεξαμενές αποβλήτων στον Κηφισό
Του Σπυρου Καραλη

Πρόβλημα όμως, και μάλιστα αρκετά σοβαρό, προκύπτει και από τις δύο τσιμεντένιες δεξαμενές υποδοχής των αποβλήτων του νοσοκομείου που οι υπεύθυνοι του έργου επέλεξαν να κατασκευάσουν στην κοίτη του Κηφισού και σε ελάχιστη απόσταση από τον αγωγό της ΕΥΔΑΠ μέσω του οποίου γίνεται η υδροδότηση της Αθήνας από τη λίμνη του Μαραθώνα. Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, η τοποθεσία αυτή επιλέχθηκε, αφού στον χώρο που είχε αρχικά προβλεφθεί, πλησίον του κεντρικού κτιρίου, διαπιστώθηκε πρόβλημα σταθερότητας του εδάφους. Ωστόσο, προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα για την απόφαση αυτή.

«Με τη λειτουργία του νοσοκομείου στις δεξαμενές θα καταλήγουν ραδιενεργά απόβλητα. Ας μην ξεχνάμε ότι το νοσοκομείο είναι ογκολογικό. Εύλογα λοιπόν διερωτάται κανείς τι θα γίνει σε περίπτωση διαρροής από κάποιο σεισμό ή ατύχημα και πού θα καταλήξουν τα νοσοκομειακά απόβλητα; Στον Κηφισό ή, ακόμη χειρότερα, στον κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ και εν συνεχεία στις βρύσες μας; Δεν κινδυνολογούμε, αλλά είναι τουλάχιστον παράδοξο αυτό που συμβαίνει», τονίζει ο αντιδήμαρχος Κηφισιάς κ. Πάνος Μπόζος και συνεχίζει. «Είναι επίσης περίεργο ότι η εταιρεία δεν έχει ακόμη προσκομίσει οικοδομική άδεια από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο. Στην Πολεοδομία Κηφισιάς δεν έχει εκδοθεί καμία άδεια για τις συγκεκριμένες κατασκευές». «Στον Φορέα Διαχείρισης Κηφισού δεν έχουν υποβληθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι υπάρχει άδεια από κάποια αρμόδια υπηρεσία για την κατασκευή των κτισμάτων, ούτε άλλα σχετικά με την περιβαλλοντική μελέτη. Δεν υπάρχει επίσης καμία γνωμοδότηση του Φορέα για το συγκεκριμένο έργο. Τα δύο κτίσματα βρίσκονται στο όριο της προστατευόμενης ζώνης και σαφέστατα δεν συνάδουν με τις υποσχέσεις των αρμοδίων ότι θα σταματήσει η υποβάθμιση του παρακηφίσιου τοπίου», σημειώνει ο γραμματέας του Φορέα κ. Ντίνος Λάσκαρης. Από την πλευρά της η Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ) με έγγραφο τονίζει ότι η θέση των κτισμάτων βρίσκεται μέσα στα όρια του οικοπέδου και εκτός της ζώνης προστασίας του Κηφισού και ότι η όδευση των αγωγών αποχέτευσης λυμάτων δεν κατευθύνεται προς τη ζώνη προστασίας.

Παρασκευή 14 Μαρτίου 2008

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ 2η Επιστημονική Διημερίδα με θέμα τον Κηφισό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΛΕΞΗ "Περιληψη¨ Η ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘYΝΣΕΙΣ
http://www.itia.ntua.gr/kephisos/conf2008/programm2008/secondday
ΚΑΙ
http://www.itia.ntua.gr/kephisos/conf2008/programm2008/abstractfolder/kephabs

Ημέρα Δεύτερη
από sp Τελευταία τροποποίηση 13/03/2008 14:40
Αναλυτικό πρόγραμμα Παρασκευής 14 Μαρτίου
09:00-09:30
Προσέλευση
09:30-11:30
Πεμπτη Συνεδρια: Υδραυλικα προβληματα
09:30-09:55
Κριτική επισκόπηση του υδραυλικού σχεδιασμού του Κηφισού
Περίληψη
Σ. Δάλλας
Πολιτικός Μηχανικός, Μελετητής Υδραυλικών Έργων
09:55-10:15
Τα έργα αναδιευθέτησης του κάτω ρου του Κηφισού
Περίληψη
Λ. ΛαζαρίδηςΑικ. ΔανιήλΣ. Μίχας
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠΔρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠΠολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc
10:15-10:35
Ποταμός Κηφισός - Αντιπλημμυρική προστασία Λεκανοπεδίου
Περίληψη
Α. Νικολόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός, Μελετητής Υδραυλικών Έργων
10:35-10:55
Εκτροπή Κυκλοβόρου - Ιλισού (μερική) - Πρ. Δανιήλ στον Κηφισό
Περίληψη
Ν. Μαυρομιχάλης
Πολιτικός Μηχανικός, Μελετητής Υδραυλικών Έργων
10:55-11:15
Εργαλεία διαχείρισης του υδροσυστήματος του Κηφισού ποταμού: Υδρομετρικό δίκτυο και δίκτυο παρακολούθησης ποιότητος ύδατος
Περίληψη
Α. ΚούσηςΑικ. Μάζη
Διευθυντής ΕρευνώνΥδρογεωλόγος, MScΙνστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
11:15-11:30
Ερωτήσεις - Συζήτηση
11:30-12:00
Διάλειμμα - Καφές
12:00-13:30
εκτη Συνεδρια: Προβληματα ρυπανσης
12:00-12:20
Προτάσεις για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης της ποιοτικής κατάστασης του Αττικού Κηφισού
Περίληψη
Α. Ανδρεαδάκης Κ. Νουτσόπουλος Δ. Μαμάης Ν. Μαμάσης
Καθηγητής Σχ. Πολ. Μηχ. ΕΜΠ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επίκ. Καθηγητής Σχ. Πολ. Μηχ. ΕΜΠΛέκτορας Σχ. Πολ. Μηχ. ΕΜΠ
12:20-12:40
Τοξικές χημικές ουσίες στο νερό του Κηφισού
Περίληψη
Λ. Εβρένογλου
Πολιτικός Μηχανικός, Υγιεινολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας
12:40-13:00
Παρουσίαση ερευνητικού προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων του ποταμού Κηφισού
Περίληψη
Β. Τσελέντης
Αν. Καθηγητής Θαλασσίου Περιβάλλοντος Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστήμιου Πειραιά
13:00-13:20
Ο μύθος των τοξικών ορίων
Περίληψη
Π. Νικολοπούλου Σταμάτη
Αν. Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
13:20-13:30
Ερωτήσεις - Συζήτηση
13:30-15:00
Γεύμα
15:00-16:50
εβδομη Συνεδρια: Αναπλασεις - Διεθνεις τασεις
15:00-15:20
Δυνατότητες αισθητικής και αρχιτεκτονικής παρέμβασης στις παραρρευμάτιες εκτάσεις του ποταμού Κηφισού
Περίληψη
Θ. Λώλης
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Δ/νση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών, ΥΠΕΧΩΔΕ
15:20-15:40
Ο σχεδιασμός του Κηφισού στα πλαίσια των θεσμικών ρυθμίσεων του φυσικού περιβάλλοντος της πρωτεύουσας
Περίληψη
Θ. Ψυχογιός
Τοπογράφος Μηχανικός, Οργανισμός Αθήνας, ΥΠΕΧΩΔΕ
15:40-16:00
Οι αστικοί χείμαρροι ως δίκτυα δημόσιων χώρων: Επισκόπηση των διεθνών τάσεων στον αστικό σχεδιασμό και διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρμογής τους στην Αθήνα
Περίληψη
Π. Δραγώνας
Επίκ. Καθηγητής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Τμήματος Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών
16:00-16:20
Δυνατότητες παρέμβασης της Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση και στην προστασία των ποταμών
Περίληψη
Δ. Αντωνάκου
Αντινομάρχης Περιβάλλοντος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών & μέλος του Δ.Σ. του ΦΔΑΚ
16:20-16:40
Κηφισός: Τα σφάλματα του παρελθόντος μηνύματα αισιοδοξίας για το μέλλον
Περίληψη
Ι. Πολύζος
Αντιπρύτανης ΕΜΠ, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
16:40-16:50
Ερωτήσεις - Συζήτηση
16:50-17:20
Διάλειμμα - Καφές
17:20-19:00
ογδοη Συνεδρια: Συζητηση-Συμπερασματα
17:20-19:00
Συμμετέχουν: Από ΕΜΠ: Ι. Πολύζος, Γ. Χριστοδούλου, Κ. Χατζημπίρος, από ΕΜΠ/ΦΔΑΚ: Δ. Κουτσογιάννης, από Νομ. Αν. Αττ.: Νομάρχης Λ. Κουρής, από ΦΔΑΚ/Νομ. Αθηνών: Αντινομάρχης Δ. Αντωνάκου. Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις εκπροσώπων Φορέων και πολιτών.

Πέμπτη 13 Μαρτίου 2008

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ 1η Επιστημονική Διημερίδα με θέμα τον Κηφισό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ
ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΛΕΞΗ "Περιληψη¨ Η ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘYΝΣΕΙΣ
http://www.itia.ntua.gr/kephisos/conf2008/programm2008/firstday

ΚΑΙ

http://www.itia.ntua.gr/kephisos/conf2008/programm2008/abstractfolder/kephabs

Ημέρα Πρώτη
από sp Τελευταία τροποποίηση 13/03/2008 14:31
Αναλυτικό πρόγραμμα Πέμπτης 13 Μαρτίου
09:00-09:30
Προσέλευση
09:30-11:30
Πρωτη Συνεδρια: Χαιρετισμοι
09:30-09:40
Έναρξη – Εισαγωγή εκπροσώπου Οργανωτικής Επιτροπής
09:40-09:50
Χαιρετισμός Πρύτανη Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Κ. Μουτζούρη
09:50-10:00
Χαιρετισμός Νομάρχη Ανατολικής Αττικής κ. Λ. Κουρή
10:00-10:10
Χαιρετισμός αν. Πρόεδρου Φ.Δ.Α.Κ. κ. Ευτ. Παναγιωτοπούλου
10:10-11:30
Χαιρετισμοί εκπροσώπων Κοινοβουλίου, Κεντρικής Διοίκησης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων Φορέων
11:30-12:00
Διάλειμμα - Καφές
12:00-13:30
Δευτερη Συνεδρια: Εισαγωγη - Ιστορικη αναδρομη
12:00-12:20
Κηφισός ποταμός: Από τα προβλήματα στις προοπτικές
Περίληψη
Κ. Λάσκαρης
Γραμματέας του Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού (ΦΔΑΚ)
12:20-12:40
Η εικόνα της περιοχής του κάτω ρου του Κηφισού όπως αναδύεται μέσα από τις αρχαίες πηγές και τα μνημεία
Περίληψη
Μ. Πετριτάκη
Αρχαιολόγος, ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων, ΥΠΠΟ
12:40-13:00
Αρχαία μνημεία και καθεστώς θεσμικής προστασίας
Περίληψη
Ν. Βαλάκου
Δ/ντρια της Γ΄ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων, ΥΠΠΟ
13:00-13:20
Το Αδριάνειο υδραγωγείο, ο Κηφισός ποταμός και η υδρογεωλογική τους συνάφεια
Περίληψη
Σ. Χιώτης
Δρ. Μεταλλειολόγος Μηχανικός, πρ. Διευθυντής & Σύμβουλος ΙΓΜΕ
13:20-13:30
Ερωτήσεις - Συζήτηση
13:30-15:00
Γεύμα
15:00-16:30
Τριτη Συνεδρια: Οικολογικη - Περιβαλλοντικη διασταση
15:00-15:20
Η οικολογική διάσταση των αστικών ρεμάτων - Η περίπτωση του Κηφισού
Περίληψη
Κ. Χατζημπίρος
Αν. Καθηγητής Σχ. Πολ. Μηχ. ΕΜΠ
15:20-15:40
Το φυσικό οικοσύστημα του Κηφισού Ποταμού
Περίληψη
Η. ΑποστολίδηςΘ. Αδαμόπουλος
ΔασολόγοςΔασολόγος
15:40-16:00
Τα υπόγεια νερά της λεκάνης του Κηφισού
Περίληψη
Π. ΜαρίνοςΔ. ΠαπούληΜ. Παντελιάδου
Καθηγητής Σχ. Πολ. Μηχ. ΕΜΠΓεωλόγος, MSc Υδ. ΠόρωνΓεωλόγος, MSc Υδ. Πόρων
16:00-16:20
Εκβολή του Κηφισού στον Φαληρικό Όρμο: Οικολογική ποιότητα του θαλάσσιου αποδέκτη και προοπτικές για το μέλλον
Περίληψη
Π. Παναγιωτίδης
Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
16:20-16:30
Ερωτήσεις - Συζήτηση
16:30-17:00
Διάλειμμα - Καφές
17:00-18:15
Τεταρτη Συνεδρια: Θεσμικο καθεστως προστασιας - Αυθαιρετες δραστηριοτητες
17:00-17:20
Το νομικό καθεστώς προστασίας του Κηφισού (αδυναμίες, αντιφάσεις, προτάσεις)
Περίληψη
Μ. Χαϊνταρλής
Δικηγόρος, Δρ. Νομικής
17:20-17:40
Από τη νομική αντιμετώπιση της προστασίας στη διαχείριση
Περίληψη
Α. Χαροκόπου
Δικηγόρος
17:40-18:00
Η δράση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
Περίληψη
Γ. Δερμιτζάκης
Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), ΥΠΕΧΩΔΕ
18:00-18:15
Ερωτήσεις - Συζήτηση
18:15-20:00
Προβολη Ντοκιμαντερ με θεμα τον Κηφισο

Σε κίνδυνο η ιστορική κληρονομιά στον Κηφισό

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_100074_13/03/2008_262600


Hμερομηνία δημοσίευσης: 13-03-08

Σε κίνδυνο η ιστορική κληρονομιά στον Κηφισό
Του Σπυρου Καραλη
Σε κοινή πορεία με το φυσικό περιβάλλον του ποταμού Κηφισού, που όλο και υποβαθμίζεται, βρίσκονται και τα ιστορικά μνημεία που κείνται γύρω από τον ποταμό. Εχουν αφεθεί και αυτά στην τύχη τους, πλήρως εκτεθειμένα σε καιρικές συνθήκες και συμφέροντα, και κινδυνεύουν άμεσα.
Τα σημαντικότερα από αυτά είναι τμήματα του Αδριάνειου υδραγωγείου, που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του ποταμού, το Ιερό της Κυβέλης στα όρια Μοσχάτου και Νέου Φαλήρου, όπως και τμήμα από τα Μακρά Τείχη. Από το 2004 βρίσκονται κομματιασμένα και στοιβαγμένα προχείρως σε διάφορα σημεία στο Μοσχάτο και στο Νέο Φάληρο, περιμένοντας τους υπευθύνους να ασχοληθούν -επιτέλους- με την προστασία της ιστορικής μας κληρονομιάς.
Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει, μεταξύ άλλων, την επιστημονική διημερίδα για τον Κηφισό, που διοργανώνουν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής και με τον Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού. «Ο ποταμός είναι άρρηκτα δεμένος όχι μόνον με το φυσικό περιβάλλον της Αθήνας, αλλά και με την ιστορία της. Κατά συνέπεια, όταν μιλάμε για την ανάγκη να προστατευτεί το τοπίο, μιλάμε και για την προστασία των ιστορικών μνημείων του Κηφισού», σημειώνει στην «Κ» ο γραμματέας του Φορέα Διαχείρισης κ. Ντίνος Λάσκαρης.
Το Ιερό της Κυβέλης, όπως και τμήμα από τα Μακρά Τείχη, που στην αρχαιότητα ένωναν Αθήνα και Πειραιά εξασφαλίζοντας την επικοινωνία σε περίπτωση εχθρικής επίθεσης, ανακαλύφθηκαν κατά την εκσκαφή για την κατασκευή της λεωφόρου πάνω από τον Κηφισό. Η ύπαρξη του τείχους εκεί ήταν γνωστή στους αρχαιολόγους από χρόνια, καθώς ένα τμήμα του είχε βρεθεί ήδη όταν κατασκευαζόταν η οδός Πειραιώς. Ακόμη, άλλα τμήματα των Τειχών είχαν βρεθεί κατά καιρούς σε διάφορα σημεία κοντά στις γραμμές των ΗΣΑΠ. Αυτό που δεν γνώριζαν ήταν η ύπαρξη του Ιερού της Κυβέλης, που χρονολογείται πιθανότατα στον 5ο αιώνα π.Χ. «Δυστυχώς η εκπόνηση μελέτης από το ΥΠΕΧΩΔΕ που ήταν υπεύθυνο για το έργο δεν έχει ακόμη γίνει, με αποτέλεσμα τα μεν Μακρά Τείχη να παραμένουν όπως τα άφησαν, το δε Ιερό να κινδυνεύει άμεσα, καθώς δεν έγιναν οι απαραίτητες εργασίες για την προστασία του. Προκειμένου ο χώρος να καλυφθεί με ειδικό σκέπαστρο για να προφυλαχθούν οι αρχαιότητες από τις φθορές πρέπει να κατασκευαστεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ ένα τοιχίο αντιστήριξης, που όμως δεν έχει ακόμη γίνει», σημειώνει η αρχαιολόγος της ΚΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων κ. Μαρία Πετριτάκη. «Χρειάζεται να γίνουν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων που βρίσκονται πέριξ του ποταμού», καταλήγει η κ. Πετριτάκη. «Ενα κομμάτι της ιστορίας μας θυσιάστηκε για την κατασκευή της υπερυψωμένης λεωφόρου, ενός έργου που υποβάθμισε δραματικά την ποιότητα ζωής στο παραλιακό μέτωπο. Η καταστροφή των Τειχών είναι μια ακόμη απόδειξη ότι το συγκεκριμένο έργο έγινε πρόχειρα και με στόχο να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες ανάγκες και συμφέροντα ιδιωτών. Η νέα λεωφόρος επέφερε αισθητική και περιβαλλοντική υποβάθμιση. Είναι θλιβερό για ένα τέτοιο έργο να βλέπουμε σήμερα τα κομμάτια της ιστορίας μας μέσα σε πλαστικές σακούλες. Και τραγικότερο να μην συγκινείται κανείς εκ των λεγόμενων αρμοδίων από την εικόνα αυτή», λέει ο κ. Απόστολος Αλωνιάτης από τον σύλλογο ΚΗΦΙSOS.
Λίγο - πολύ παρόμοια είναι και η κατάσταση στα τμήματα του Αδριάνειου υδραγωγείου στο ανοιχτό τμήμα του ποταμού. «Το υδραγωγείο είναι ένα έργο τεχνολογικής ωριμότητας. Βλέποντας, όμως, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα τα τμήματά του και την αδιαφορία, αναρωτιέμαι αν αξίζουμε αυτή την πλούσια κληρονομιά», τονίζει ο δρ μεταλλειολόγος - μηχανικός κ. Σ. Χιώτης. «Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του υδραγωγείου εντυπωσιάζει και τους σύγχρονους μηχανικούς. Χωρίς τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα κατάφεραν και πέρασαν σήραγγες σε βάθος τεσσάρων μέτρων κάτω από την κοίτη του Κηφισού. Από σεβασμό και μόνον στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση των κατασκευαστών του θα έπρεπε στοιχειωδώς να είχαμε αναδείξει τα εναπομείναντα ίχνη του υδραγωγείου. Είναι κρίμα να βλέπεις μνημεία παρατημένα...», καταλήγει ο κ. Χιώτης.
To υδραγωγείο
Επισκεπτόμενος την Αθήνα του 120 μ.Χ. ο Αδριανός έδωσε εντολή για την κατασκευή ενός εκτεταμένου υδραγωγείου, που θα κάλυπτε τις αυξανόμενες ανάγκες υδροδότησης της πόλης. Σχεδιάστηκε ένα περίπλοκο σύμπλεγμα από υπόγειες σήραγγες συνολικού μήκους άνω των 25 χλμ. Κάποιοι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι το έργο είχε ξεκινήσει να κατασκευάζεται από το 117 και ότι αποπερατώθηκε το 161, άλλοι κάνουν λόγο για το διάστημα μεταξύ 125 και 140 και άλλοι προσδιορίζουν το χρόνο κατασκευής του μεταξύ 134 και 140. Ο σχεδιασμός του Αδριάνειου υδραγωγείου αποσκοπούσε στη συγκέντρωση και διοχέτευση προς την πόλη υδάτων προερχόμενων από τις πηγές της Πάρνηθας και της Πεντέλης.