Σάββατο 15 Μαρτίου 2008

Ο Κηφισός θα πλημμυρίζει σε 20 χρόνια

Hμερομηνία δημοσίευσης: 14-03-08Ο Κηφισός θα πλημμυρίζει σε 20 χρόνια
Σε πολλά σημεία η διοχετευτικότητά του είναι οριακή
Του Σπυρου Καραλη

Ο Kηφισός, ο κυριότερος αποδέκτης των ομβρίων υδάτων του Λεκανοπεδίου, με έκταση λεκάνης απορροής 381,10 τ.χλμ. και μήκος διαδρομής 22 χλμ. δεν αντέχει άλλη υποβάθμιση. Και κυρίως, δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί μακροπρόθεσμα στα αντιπλημμυρικά του καθήκοντα, όπως τονίστηκε στην επιστημονική διημερίδα που διοργάνωσε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με τη νομαρχία Ανατολικής Αττικής και τον Φορέα Διαχείρισης Κηφισού για τα προβλήματα, περιβαλλοντικά και άλλα, που αντιμετωπίζει το ποτάμι της Αθήνας. «Οι σχεδιασμοί των αντιπλημμυρικών έργων στο Λεκανοπέδιο, έχουν εκτιμηθεί παλαιότερα χωρίς να έχει επαληθευθεί εκ των υστέρων εάν ανταποκρίνονται στις συνθήκες που εν τω μεταξύ έχουν δημιουργηθεί, όπως λογου χάρη, άναρχη αστικοποίηση, πυρκαγιές, κλιματολογικές αλλαγές, με επακόλουθο σήμερα να είναι αδήριτη η ανάγκη εκπόνησης επικαιροποιημένου σχεδιασμού αντιπλημμυρικής προστασίας», τόνισε ο Πολιτικός Μηχανικός και Μελετητής Υδραυλικών Εργων κ. Ανδρέας Νικολόπουλος.

Η διευθέτηση του Κηφισού άρχισε πριν από δεκαετίες και ολοκληρώθηκε σταδιακά σε συνδυασμό με τη δημιουργία της Λεωφόρου Κηφισού, μόλις το 2004. Συγκεκριμένα, ο ποταμός Κηφισός από τις Τρεις Γέφυρες μέχρι και την εκβολή του είναι οριστικά διευθετημένος και δεν επιδέχεται καμία επέμβαση, για αύξηση της διοχετευτικότητάς του. Η διοχετευτικότητα στο διευθετημένο οριστικά Κηφισό, στην αρχή του κλειστού τμήματος στις Τρεις Γέφυρες ανέρχεται σε 400 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο και στο πέρας του κλειστού τμήματος στην Αγ. Αννης σε 700 μ3/δλ. Στο ανοικτό ανάντη στην Αγ. Αννης σε 1.100 μ3/δλ και κατάντη μέχρι την εκβολή του σε 1.400 μ3/δλ.

Από Τρεις Γέφυρες έως Αγ. Αννης

Από τις Τρεις Γέφυρες μέχρι την Αγ. Αννης ο ποταμός είναι πλήρως καλυμμένος και επ’ αυτού έχει δημιουργηθεί η Λεωφόρος Κηφισού. Σημειώνεται ότι σε όλο το έργο, από τις Τρεις Γέφυρες μέχρι την εκβολή του, δεν έχουν κατασκευαστεί τα απαιτούμενα και προβλεπόμενα από τις σχετικές μελέτες φρεάτια επισκέψεως, αερισμού, έργα εισόδου προσωπικού και μηχανημάτων κ.ά. με επακόλουθο να μην γνωρίζουμε την κατάσταση που επικρατεί στο υδραυλικό έργο και να είναι αδύνατος ο έλεγχος, η συντήρηση και επισκευή ζημιών κ.λπ. στον ποταμό και τις συμβολές των συμβαλλόντων ρεμάτων. «Η άποψη που επικρατεί, ότι μετά την ολοκλήρωση κατασκευής των έργων διευθέτησης του Κηφισού, το ποτάμι θα αντέχει βροχές 50ετίας δεν είναι ακριβής. Η άποψη αυτή αντιστοιχεί σε προβλέψεις που είχαν γίνει πριν από 35 χρόνια, όταν άρχισε η μελέτη και εκτέλεση έργων στον Κηφισό. Ομως η ανεξέλεγκτη και αλόγιστη επέκταση της πόλης και οι καταστροφικές πυρκαγιές, έχουν ανατρέψει αυτές τις προβλέψεις. Από τα υφιστάμενα και μη επικαιροποιημένα σχετικά στοιχεία, εκτιμάται ότι ο Κηφισός θα μπορεί να διοχετεύσει πλημμύρες το πολύ για τα επόμενα 20 χρόνια», τόνισε ο κ. Νικολόπουλος και συνέχισε λέγοντας: «Χρειάζεται να προχωρήσει άμεσα η μελέτη Διαχείρισης του Κηφισού που έχει ήδη δρομολογηθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ ώστε να αξιολογηθεί η κατάσταση του έργου (υδραυλικού και οδικού) και παράλληλα να γίνουν τα απαραίτητα έργα για την ανανέωση των στάσιμων νερών στις εκβολές του ποταμού. Σε αυτό τμήμα η κατάσταση είναι δραματική και ελλοχεύουν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία».

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_14/03/2008_262806

Δεν υπάρχουν σχόλια: