Τετάρτη 5 Μαρτίου 2008

1η Επιστημονική Διημερίδα με θέμα τον Κηφισό

Καλώς ήρθατε στον Κηφισό
από sp Τελευταία τροποποίηση 25/07/2007 14:02
Ο Κηφισός ποταμός πηγάζει κυρίως από την Πάρνηθα και την Πεντέλη συλλέγει όμως ύδατα και από το όρος Αιγάλεω καθώς και από μέρος του Υμηττού. Το μήκος του από το Κρυονέρι μέχρι το Φάληρο είναι περίπου 30 χιλιόμετρα αλλά το συνολικό μήκος των πολλών παραχειμμάρων του υπερβαίνει τα 150 χιλιόμετρα. Δίνει έτσι διέξοδο προς το Φαληρικό όρμο, όπου είναι οι εκβολές του, στο μεγαλύτερο μέρος των υδάτων του λεκανοπεδίου και γι’ αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία από υδραυλική άποψη για την Πρωτεύουσα, αποτελεί όμως ταυτόχρονα ένα φυσικό ποτάμιο οικοσύστημα και το 1994 θεσπίσθηκε ειδικό Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία του.
Σύμφωνα με αυτό ορίσθηκε Α΄ Ζώνη Προστασίας με πλάτος 50 μέτρων εκατέρωθεν της μέσης γραμμής, όπου απαγορεύεται κάθε δόμηση και Β΄ Ζώνη Προστασίας που εκτείνεται πέραν της Α΄ Ζώνης, σε διαφορετικό κατά περιοχές πλάτος, όπου επιτρέπεται δόμηση με πολύ μικρό συντελεστή και ήπιες χρήσεις. Το Προεδρικό Διάταγμα έδωσε επίσης δεκαετή προθεσμία για την απομάκρυνση όλων των εγκαταστάσεων που βρίσκονται μέσα στη Ζώνη Προστασίας, σήμερα όμως αυτές εξακολουθούν να παραμένουν ύστερα από παράταση της προθεσμίας. Το σύνολο των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στις Ζώνες Προστασίας είναι 12.000 στρέμματα και αυτά αποτελούν εν δυνάμει, ένα μεγάλο φυσικό πάρκο με ελάχιστη δόμηση που συνδέει το περιαστικό πράσινο με την Πρωτεύουσα.
Το 1996 αποφασίστηκε να καλυφθεί στα τελευταία δέκα χιλιόμετρα, από τις Τρείς Γέφυρες μέχρι τις εκβολές του και να μετατραπεί σε αυτοκινητόδρομο που θα συμπλήρωνε τον Ολυμπιακό δακτύλιο, τη σημερινή λεωφόρο Κηφισού.
Το 2002 με Προεδρικό Διάταγμα ιδρύθηκε ο «Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης του ποταμού Κηφισού Αττικής και των παραχειμμάρων» (ΦΔΑΚ) με σκοπό την εφαρμογή του Π.Δ. του 1994 και το συντονισμό όλων των συναρμοδίων Υπηρεσιών για την προστασία και τη διαχείρισή του.
Παρά τη θεσμική προστασία του όμως ο Κηφισός υφίσταται συνεχώς προσβολές που επιδεινώνουν και το φυσικό του περιβάλλον και την ποιότητα των νερών. Αν και το Προεδρικό Διάταγμα του 1994 απαγορεύει ρητά η ρύπανση των Ζωνών Προστασίας και του ποταμού, ο Κηφισός εξακολουθεί να δέχεται μεγάλο φορτίο ρύπων με αποτέλεσμα αφ’ ενός τη δυσοσμία και την ενόχληση των κατοίκων των παρακηφίσιων περιοχών αφ’ ετέρου τη ρύπανση του Σαρωνικού.
Η απόρριψη μπάζων και στερεών απορριμμάτων κάθε φύσεως αποτελεί ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα καθώς μειώνεται η διατομή του ποταμού, αλλοιώνεται η μορφολογία του και δημιουργούνται κίνδυνοι απόφραξης.
Μια τρίτη «πληγή» αποτελεί η αυθαίρετη δόμηση. Αυθαίρετα κτίσματα, επεκτάσεις υπαρχόντων καθώς και περιφράξεις μέσα στην Α Ζώνη εξακολουθούν να γίνονται, κατά παράβαση του Προεδρικού Διατάγματος προστασίας του Κηφισού, καθώς οι μηχανισμοί ελέγχου δεν είναι επαρκείς ενώ τα πρόστιμα και οι κατεδαφίσεις εφαρμόζονται σε μικρό, αναλογικά, ποσοστό.
Παρ’ όλα αυτά ο Κηφισός και πολλοί παραχείμμαροί του εξακολουθούν να διατηρούν πλούσια βλάστηση και σπάνια φυσική ομορφιά, ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα. Η κατάσταση εντός των Ζωνών Προστασίας είναι αναστρέψιμη και στόχος του ΦΔΑΚ είναι να αναδείξει τη μεγάλη οικολογική και ιστορική σημασία που έχει ο Κηφισός για την Πρωτεύουσα, να καταγράψει τα προβλήματα, να βοηθήσει στην επίλυσή τους και να προχωρήσει, σύμφωνα και με τις επιταγές του Προεδρικού Διατάγματος ίδρυσής του (346/2002) στη διαχείρισή του και στην ανάπλαση τμημάτων του έτσι ώστε αφ’ ενός μεν να γίνει επισκέψιμος και να τον απολαμβάνουν οι πολίτες, αφ’ ετέρου δε να παροχετεύει με επάρκεια και ασφάλεια τα όμβρια ύδατα προς τη θάλασσα.
http://www.itia.ntua.gr/kephisos

1η Επιστημονική Διημερίδα με θέμα τον Κηφισό

Τόπος-Πρόσβαση
από sp Τελευταία τροποποίηση 04/03/2008 18:00
Τόπος
Η Διημερίδα θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κτηρίου Διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Πρόσβαση
Για την πρόσβασή σας στην Πολυτεχνειούπολη Zωγράφου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αστική συγκοινωνία.
Σχετική ιστοσελίδα:
Αστική συγκοινωνία
Η πρόσβαση στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου μπορεί να γίνει επίσης με Ι.Χ., καθώς υπάρχει δωρεάν χώρος παρκιν δίπλα στο Κτήριο Διοίκησης όπου θα πραγματοποιηθεί η Διημερίδα.
Σχετικές ιστοσελίδες:
Ηλεκτρονικός χάρτης εύρεσης διαδρομής (Driveme.gr)
Χάρτης Πολυτεχνειούπολης (Google map)
Χάρτες Πολυτεχνειούπολης (PDF, JPEG, DWF)
Κυκλοφοριακός χάρτης Αθήνας


Ενέργειες Εγγράφων


Οργανωτική-Επιστημονική επιτροπή
από sp Τελευταία τροποποίηση 04/03/2008 13:45
Δ. Κουτσογιάννης, Αν. Καθηγ., Σχ. Πολ. Μηχ., ΕΜΠ, μέλος του Δ.Σ. του ΦΔΑΚ
Γ. Χριστοδούλου, Καθηγ., Σχ. Πολ. Μηχ., ΕΜΠ
Κ. Χατζημπίρος, Αν. Καθηγ., Σχ. Πολ. Μηχ., ΕΜΠ
Δ. Μαμάης, Επ. Καθηγ., Σχ. Πολ. Μηχ., ΕΜΠ
Σ. Αζοράκος, Λέκτ., Σχ. Πολ. Μηχ., ΕΜΠ
Κ. Λάσκαρης, Γραμματέας του ΦΔΑΚ
Δ. Αντωνάκου, Αντινομάρχης Αθηνών, μέλος του Δ.Σ. του ΦΔΑΚ
Χ. Δαμάσκος, Αντινομάρχης Χωροταξ. & Περιβάλλ., Νομ. Αυτοδ. Ανατολ. Αττικής
Τεχνικός οργανωτικός υπεύθυνος
Σ.Μ. Παπαλεξίου, Υποψ. Δρ., Τομ. Υδατ. Πόρων & Περιβάλ., Σχ. Πολ. Μηχ., ΕΜΠ
Γραμματειακή υποστήριξη
Κ. Σούλιου
Επικοινωνία
από sp Τελευταία τροποποίηση 04/03/2008 18:36
Επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή στο e-mail: kephisos@itia.ntua.gr
Υπεύθυνος ιστοσελίδας και τεχνικών θεμάτων: Σ.Μ. Παπαλεξίου, e-mail: sp@itia.ntua.gr, τηλ.: 210 7722838
Γραμματέας: Κ. Σούλιου, e-mail: kephisos@itia.ntua.gr, τηλ.: 210 7721592, 6934 221271

1η Επιστημονική Διημερίδα με θέμα τον Κηφισό

1η Επιστημονική Διημερίδα με θέμα τον Κηφισό

http://www.itia.ntua.gr/kephisos/conf2008

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής και με τον Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης του ποταμού Κηφισού Αττικής και των Παραχειμάρρων οργανώνει την πρώτη Επιστημονική Διημερίδα με θέμα τον Κηφισό ποταμό και με τίτλο:
«Ολοκληρωμένη προσέγγιση στα προβλήματα του Κηφισού»
Η Διημερίδα θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κτηρίου Διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου στις 13 & 14 Μαρτίου 2008.
Κεντρικός άξονας της Διημερίδας είναι η ολοκληρωμένη επιστημονική καταγραφή και προσέγγιση των πολυδιάστατων προβλημάτων του Κηφισού και η διατύπωση προτάσεων για την επίλυσή τους.
Η Διημερίδα περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
Ιστορική αναδρομή
Οικολογική - Περιβαλλοντική διάσταση
Θεσμικό καθεστώς προστασίας - Αυθαίρετες δραστηριότητες
Υδραυλικά προβλήματα
Προβλήματα ρύπανσης
Αναπλάσεις - Διεθνείς τάσεις
Η παρακολούθηση της Διημερίδας είναι δωρεάν.


Πρόγραμμα Διημερίδας
από sp Τελευταία τροποποίηση 04/03/2008 00:57
Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας της Διημερίδας επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους:
Πρόγραμμα Πέμπτης 13 Μαρτίου
Πρόγραμμα Παρασκευής 14 Μαρτίου
Μπορείτε να κατεβάσετε το αναλυτικό πρόγραμμα της Διημερίδας σε μορφή αρχείου PDF επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
Ημέρα Πρώτη

Αναλυτικό πρόγραμμα Πέμπτης 13 Μαρτίου
09:00-09:30
Προσέλευση
09:30-11:30
Πρώτη Συνεδρία: Χαιρετισμοί
09:30-09:40
Έναρξη – Εισαγωγή εκπροσώπου Οργανωτικής Επιτροπής
09:40-09:50
Χαιρετισμός Πρύτανη Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Κ. Μουτζούρη
09:50-10:00
Χαιρετισμός Νομάρχη Ανατολικής Αττικής κ. Λ. Κουρή
10:00-10:10
Χαιρετισμός αν. Πρόεδρου Φ.Δ.Α.Κ. κ. Ευτ. Παναγιωτοπούλου
10:10-11:30
Χαιρετισμοί εκπροσώπων Κοινοβουλίου, Κεντρικής Διοίκησης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων Φορέων
11:30-12:00
Διάλειμμα - Καφές
12:00-13:30
Δεύτερη Συνεδρία: Εισαγωγή - Ιστορική αναδρομή
12:00-12:20
Κηφισός ποταμός: Από τα προβλήματα στις προοπτικές
Κ. Λάσκαρης
Γραμματέας του Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού (ΦΔΑΚ)
12:20-12:40
Η εικόνα της περιοχής του κάτω ρου του Κηφισού όπως αναδύεται μέσα από τις αρχαίες πηγές και τα μνημεία
Μ. Πετριτάκη
Αρχαιολόγος, ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων, ΥΠΠΟ
12:40-13:00
Αρχαία μνημεία και καθεστώς θεσμικής προστασίας
Περίληψη
Ν. Βαλάκου
Δ/ντρια της Γ΄ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων, ΥΠΠΟ
13:00-13:20
Το Αδριάνειο υδραγωγείο, ο Κηφισός ποταμός και η υδρογεωλογική τους συνάφεια
Σ. Χιώτης
Δρ. Μεταλλειολόγος Μηχανικός, πρ. Διευθυντής & Σύμβουλος ΙΓΜΕ
13:20-13:30
Ερωτήσεις - Συζήτηση
13:30-15:00
Γεύμα
15:00-16:30
Τρίτη Συνεδρία: Οικολογική - Περιβαλλοντική διάσταση
15:00-15:20
Η οικολογική διάσταση των αστικών ρεμάτων - Η περίπτωση του Κηφισού

Κ. Χατζημπίρος
Αν. Καθηγητής Σχ. Πολ. Μηχ. ΕΜΠ
15:20-15:40
Το φυσικό οικοσύστημα του Κηφισού Ποταμού

Η. ΑποστολίδηςΘ. Αδαμόπουλος
ΔασολόγοςΔασολόγος
15:40-16:00
Τα υπόγεια νερά της λεκάνης του Κηφισού

Π. ΜαρίνοςΔ. ΠαπούληΜ. Παντελιάδου
Καθηγητής Σχ. Πολ. Μηχ. ΕΜΠΓεωλόγος, MSc Υδ. ΠόρωνΓεωλόγος, MSc Υδ. Πόρων
16:00-16:20
Εκβολή του Κηφισού στον Φαληρικό Όρμο: Οικολογική ποιότητα του θαλάσσιου αποδέκτη και προοπτικές για το μέλλον

Π. Παναγιωτίδης
Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
16:20-16:30
Ερωτήσεις - Συζήτηση
16:30-17:00
Διάλειμμα - Καφές
17:00-18:15
Τέταρτη Συνεδρία: Θεσμικό καθεστώς προστασίας - Αυθαίρετες δραστηριότητες
17:00-17:20
Το νομικό καθεστώς προστασίας του Κηφισού (αδυναμίες, αντιφάσεις, προτάσεις)
Μ. Χαϊνταρλής
Δικηγόρος, Δρ. Νομικής
17:20-17:40
Από τη νομική αντιμετώπιση της προστασίας στη διαχείριση
Α. Χαροκόπου
Δικηγόρος
17:40-18:00
Η δράση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
Γ. Δερμιτζάκης
Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), ΥΠΕΧΩΔΕ
18:00-18:15
Ερωτήσεις - Συζήτηση
18:15-19:30
Προβολή Ντοκιμαντέρ με θέμα τον Κηφισό

Ημέρα Δεύτερη

Αναλυτικό πρόγραμμα Παρασκευής 14 Μαρτίου
09:00-09:30
Προσέλευση
09:30-11:30
Πέμπτη Συνεδρία: Υδραυλικά προβλήματα
09:30-09:55
Κριτική επισκόπηση του υδραυλικού σχεδιασμού του Κηφισού

Σ. Δάλλας
Πολιτικός Μηχανικός, Μελετητής Υδραυλικών Έργων
09:55-10:15
Τα έργα αναδιευθέτησης του κάτω ρου του Κηφισού

Λ. Λαζαρίδης
Πολιτικός Μηχανικός, Μελετητής Υδραυλικών Έργων
10:15-10:35
Ποταμός Κηφισός - Αντιπλημμυρική προστασία Λεκανοπεδίου

Α. Νικολόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός, Μελετητής Υδραυλικών Έργων
10:35-10:55
Εκτροπή Κυκλοβόρου - Ιλισού (μερική) - Πρ. Δανιήλ στον Κηφισό

Ν. Μαυρομιχάλης
Πολιτικός Μηχανικός, Μελετητής Υδραυλικών Έργων
10:55-11:15
Εργαλεία διαχείρισης του υδροσυστήματος του Κηφισού ποταμού: Υδρομετρικό δίκτυο και δίκτυο παρακολούθησης ποιότητος ύδατος

Α. Κούσης
Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
11:15-11:30
Ερωτήσεις - Συζήτηση
11:30-12:00
Διάλειμμα - Καφές
12:00-13:30
Έκτη Συνεδρία: Προβλήματα ρύπανσης
12:00-12:20
Προτάσεις για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης της ποιοτικής κατάστασης του Αττικού Κηφισού

Α. Ανδρεαδάκης Κ. Νουτσόπουλος Δ. Μαμάης Ν. Μαμάσης
Καθηγητής Σχ. Πολ. Μηχ. ΕΜΠ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επίκ. Καθηγητής Σχ. Πολ. Μηχ. ΕΜΠΛέκτορας Σχ. Πολ. Μηχ. ΕΜΠ
12:20-12:40
Τοξικές χημικές ουσίες στο νερό του Κηφισού

Λ. Εβρένογλου
Πολιτικός Μηχανικός, Υγιεινολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας
12:40-13:00
Παρουσίαση ερευνητικού προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων του ποταμού Κηφισού

Β. Τσελέντης
Αν. Καθηγητής Θαλασσίου Περιβάλλοντος Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστήμιου Πειραιά
13:00-13:20
Ο μύθος των τοξικών ορίων
Περίληψη
Π. Νικολοπούλου
Αν. Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
13:20-13:30
Ερωτήσεις - Συζήτηση
13:30-15:00
Γεύμα
15:00-16:50
Έβδομη Συνεδρία: Αναπλάσεις - Διεθνείς τάσεις
15:00-15:20
Δυνατότητες αισθητικής και αρχιτεκτονικής παρέμβασης στις παραρρευμάτιες εκτάσεις του ποταμού Κηφισού

Θ. Λώλης
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Δ/νση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών, ΥΠΕΧΩΔΕ
15:20-15:40
Ο σχεδιασμός του Κηφισού στα πλαίσια των θεσμικών ρυθμίσεων του φυσικού περιβάλλοντος της πρωτεύουσας

Θ. Ψυχογιός
Τοπογράφος Μηχανικός, Οργανισμός Αθήνας, ΥΠΕΧΩΔΕ
15:40-16:00
Οι αστικοί χείμαρροι ως δίκτυα δημόσιων χώρων: Επισκόπηση των διεθνών τάσεων στον αστικό σχεδιασμό και διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρμογής τους στην Αθήνα

Π. Δραγώνας
Επίκ. Καθηγητής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Τμήματος Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών
16:00-16:20
Δυνατότητες παρέμβασης της Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση και στην προστασία των ποταμών
Περίληψη
Δ. Αντωνάκου
Αντινομάρχης Περιβάλλοντος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών & μέλος του Δ.Σ. του ΦΔΑΚ
16:20-16:40
Κηφισός: Τα σφάλματα του παρελθόντος μηνύματα αισιοδοξίας για το μέλλον
Περίληψη
Ι. Πολύζος
Αντιπρύτανης ΕΜΠ, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
16:40-16:50
Ερωτήσεις - Συζήτηση
16:50-17:20
Διάλειμμα - Καφές
17:20-19:00
Όγδοη Συνεδρία: Συζήτηση-Συμπεράσματα
17:20-19:00
Συμμετέχουν: Από ΕΜΠ: Ι. Πολύζος, Γ. Χριστοδούλου, Κ. Χατζημπίρος, από ΕΜΠ/ΦΔΑΚ: Δ. Κουτσογιάννης, από Νομ. Αν. Αττ.: Νομάρχης Λ. Κουρής, από ΦΔΑΚ/Νομ. Αθηνών: Αντινομάρχης Δ. Αντωνάκου. Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις εκπροσώπων Φορέων και πολιτών.