Δευτέρα 24 Μαρτίου 2008

1ης Επιστημονικής Διημερίδας για τον Κηφισό ποταμό με θέμα: «Ολοκληρωμένη προσέγγιση στα προβλήματα του Κηφισού»

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ & ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
http://www.itia.ntua.gr/kephisos/conf2008/programm2008