Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012

Ο Ασωπός και ο Κηφισός ανήκουν στα ψάρια τους!

Ο Ασωπός και ο Κηφισός ανήκουν στα ψάρια τους!

Παρά τη ρύπανση, η φύση επιµένει

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011
Ζωντανή παραµένει η ελπίδα να ξαναγεµίσει µε ζωή ο Ασωπός, ο Κηφισός και άλλα ποτάµια που έχουν πρόβληµα ρύπανσης, σύµφωνα µε τους ειδικούς, αρκεί να υπάρχουν κάποιοι έστω και µικροί πληθυσµοί ψαριών που να µπορούν να εξαπλωθούν όταν η ποιότητα των νερών βελτιωθεί.

Βασική προϋπόθεση για να βγουν από την... εντατική οι ετοιµοθάνατοι ποταµοί είναι να αρχίσουν όσο το δυνατόν συντοµότερα οι απαραίτητες ενέργειες για την απορρύπανση και την αποκατάστασή τους, έτσι ώστε τα ελάχιστα είδη που έχουν αποµείνει να αναπαραχθούν και να κατοικήσουν σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο κοµµάτι της κοίτης. Σύµφωνα µε τους ειδικούς, οι ενέργειες αυτές πρέπει να γίνουν από τους αρµόδιους πριν αποβιώσουν και οι... τελευταίοι ασθενείς.

Κι όµως στον Ασωπό και στον Κηφισό υπάρχουν ψάρια! Ερευνητές του Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών εντόπισαν αττικόψαρα σε τµήµα του Ασωπού, του ποταµού µε το µεγαλύτερο πρόβληµα ρύπανσης στην Ελλάδα. Αν και το συγκεκριµένο ενδηµικό είδος βρέθηκε κοντά στις πηγές, ειδικοί επισηµαίνουν πως µόλις αρχίσει να βελτιώνεται η ποιότητα των νερών και προχωρήσει η αποκατάσταση του ποταµού, είναι πολύ πιθανό να συναντούµε ψάρια ακόµα και στην κοίτη στο ύψος των Οινοφύτων, που σήµερα θεωρείται το πλέον ρυπασµένο. «Η ελπίδα δεν έχει χαθεί. Από τη στιγµή που εντοπίζονται αττικόψαρα στον άνω ρου του Ασωπού µπορεί, µόλις καθαρίσουν τα ύδατα και “συνέλθει ο ποταµός”, να τα δούµε ξανά σε όλο το µήκος του. Το ίδιο ισχύει και για τον Κηφισό και για άλλα ποτάµια µε πρόβληµα ρύπανσης», επισηµαίνει στα «ΝΕΑ» ο ιχθυολόγος του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών Λεωνίδας Βαρδάκας και προσθέτει ότι προτού η αλόγιστη ρύπανση µετατρέψει τον Ασωπό σε οχετό, στην κοίτη του διαβιούσαν τέσσερα είδη ψαριών: το αττικόψαρο, η πασκόβιζα, ένα είδος ποταµοκέφαλου και το χέλι, το οποίο οι ερευνητές εντοπίζουν και σήµερα στις εκβολές του ποταµού.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ, στον Κηφισό, οι ειδικοί έχουν εντοπίσει τα είδη του κοινού ποταµοκέφαλου και της µπριάνας, ενώ κάνουν έρευνες προκειµένου να εντοπίσουν το αττικόψαρο, που µέχρι στιγµής παραµένει άφαντο. Τα ψάρια αυτά µπορούν να εξαπλωθούν στο µεγαλύτερο µέρος των ποταµών, αν η ποιότητα των νερών βελτιωθεί και να αποτελέσουν την πιο ισχυρή απόδειξη πως τα προβλήµατα περιορίστηκαν. Σύµφωνα µε τους ειδικούς τα ψάρια αποτελούν έναν από τους σηµαντικότερους δείκτες της καλής ποιότητας του νερού ενός ποταµού.

Αν τα ψάρια που ζουν αποκλειστικά σε γλυκό νερό εξαφανιστούν από ένα ποτάµι ή µία λίµνη είναι αδύνατον να ξαναεµφανιστούν στο συγκεκριµένο υδάτινο σύστηµα µε φυσικό τρόπο. Ο λόγος είναι προφανής, καθώς τα ψάρια του γλυκού νερού δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν τη θαλάσσια οδό ως πέρασµα για να ξαναεποικίσουν ρέµατα και ποτάµια σε αντίθεση µε άλλα υδρόβια είδη όπως τα χέλια και οι οξύρρυγχοι που µπορούν να µετακινηθούν µέσα από τη θάλασσα. «Με απλά λόγια, το αττικόψαρο, ένα µοναδικό ενδηµικό είδος της Ελλάδας που απαντάται αποκλειστικά στην περιοχή της Αττικοβιοιωτίας, αν εξαφανιστεί από τον Κηφισό ή τον Ασωπό, τότε δεν µπορεί να επανέλθει στα συστήµατα αυτά από µόνο του», σηµειώνει ο κ. Βαρδάκας.

Στον πιο ρυπασµένο ποταµό της Ελλάδας έχει εµφανιστεί ένα άλλο είδος, που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα έπρεπε να συναντάται εκεί: «Αρνητικό γεγονός αποτελεί η παρουσία ενός ξενικού είδους, του αµερικανικού κουνουπόψαρου στην περιοχή της βιοµηχανικής ζώνης και των εκβολών του Ασωπού καθώς το είδος αυτό θεωρείται ανταγωνιστικό γηγενών ειδών», εξηγεί ο κ. Βαρδάκας.
Τα ψάρια αποτελούν έναν από τους σηµαντικότερους δείκτες της καλής ποιότητας του νερού ενός ποταµού

http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4615514

Δεν υπάρχουν σχόλια: