Σάββατο 20 Ιουνίου 2009

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ «Το ΥΠΕΧΩΔΕ παρανομεί στον Κηφισό»

Ελευθεροτυπία, Πέμπτη 18 Ιουνίου 2009
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

«Το ΥΠΕΧΩΔΕ παρανομεί στον Κηφισό»
Στον Κηφισό παρανομεί το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ! Ο φορέας που είναι αρμόδιος για την έγκριση και τήρηση των περιβαλλοντικών όρων σε κάθε έργο μεγάλης κλίμακας έχει αμελήσει εδώ και πέντε χρόνια να εφαρμόσει μέτρα ηχοπροστασίας, αλλά και διασφάλισης της ποιότητας νερών στις εκβολές του ποταμού.
Η επισήμανση γίνεται από τον Συνήγορο του Πολίτη, στον οποίο προσέφυγαν η κίνηση πολιτών Μοσχάτου «Μεσοποταμία» και ο μορφωτικός σύλλογος Νέου Φαλήρου. Η ανεξάρτητη αρχή διαπιστώνει μάλιστα και παραβιάσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας από την πλευρά του υπουργείου, στο οποίο έχει ήδη επιβληθεί πρόστιμο 60.000 ευρώ από τη νομαρχία Πειραιά. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών καλούν το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ να ευαισθητοποιηθεί και σε αντίθετη περίπτωση προαναγγέλλουν προσφυγές στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε., ζητώντας την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής τους που έχουν υποβαθμιστεί.

Ο λόγος για τον οδικό άξονα του Κηφισού και ιδιαίτερα τον μεγάλο κόμβο στο ύψος της παραλιακής λεωφόρου, που εγκαινιάστηκε λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, χωρίς όμως να έχουν εφαρμοστεί όλες οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του θορύβου, αφού βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές, αλλά και σε δημοτικά σχολεία. Σε ορισμένα σημεία έχουν τοποθετηθεί ηχοπετάσματα, αλλά δεν αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τον θόρυβο, όπως έδειξαν οι μετρήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, μετά από αιτήσεις των κατοίκων. Το υπουργείο όφειλε επίσης να πάρει μέτρα ώστε να μην υποβαθμίζονται οι γύρω κατοικημένες περιοχές από τα στάσιμα νερά που συγκεντρώνονται στις εκβολές του Κηφισού σε ξηρές περιόδους.

Το υπουργείο δεν υλοποίησε τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις ώς τον Δεκέμβριο του 2006, όπως προέβλεπε η σχετική απόφαση. Το Σεπτέμβριο του 2008 ο κ. Σουφλιάς εξέδωσε με καθυστέρηση νέα απόφαση, με την οποία δίνει παράταση στις υπηρεσίες του και μάλιστα γιά μία δεκαετία! Ο Συνήγορος του Πολίτη, όπως επισημαίνει στο έγγραφό του με ημερομηνία 28/5/2009, έχει παγίως εκφράσει την άποψη ότι «τυχόν παράταση ισχύος περιβαλλοντικών όρων που έχουν λήξει χωρίς την επανεξέτασή τους στερείται νόμιμου ερείσματος, τόσο στην κοινοτική όσο και την εθνική νομοθεσία».

Χ.ΤΖ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: