Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2007

Γνωμοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «κατασκευής εκτροπής Κυκλοβόρου, εκτροπής Ιλισού και διευθέτησης Ιλισού»

Φ.Δ.Α.Κ.
Ν.Π.Ι.Δ/Π.Δ.346/ΦΕΚ 287/28-11-02
«Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης
του ποταμού Κηφισού Αττικής
και των παραχειμάρρων»
ΕΔΡΑ: ΑΧΑΡΝΕΣ
Τηλ. 2102415453
Αριθμ. Πρωτ. 156
2/7/07

ΠΡΟΣ
Τη Νομαρχία Αθηνών
Υπ' όψιν Αντινομάρχη Περιβάλλοντος κ. Δ. Αντωνάκου

ΘΕΜΑ:
Γνωμοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
του έργου «κατασκευής εκτροπής Κυκλοβόρου, εκτροπής
Ιλισού και διευθέτησης Ιλισού»


Κατόπιν κοινοποίησης της Μ.Π.Ε. του έργου «κατασκευή εκτροπή Κυκλοβόρου, εκτροπή Ιλισού και διευθέτηση Ιλισού» προς τα μέλη του Δ.Σ. του ΦΔΑΚ καθηγητές στον Τομέα Υδραυλικών Πόρων του Ε.Μ.Π. κ.κ. Μανώλη Αυτιά και Δημήτρη Κουτσογιάννη, σας διαβιβάζουμε τη γνωμοδοτική έκθεσή τους που αφορά στο περιβαλλοντικό μέρος του έργου.

Η Αν. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6977287596 - F: 2102312531ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
σχετικά με τη

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΒΟΡΟΥ,
ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΙΛΙΣΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΙΛΙΣΟΥ

1. Οι παρατηρήσεις αναφέρονται στο περιβαλλοντικό μέρος. Ο υδραυλικός σχεδιασμός και οι αντίστοιχοι υπολογισμοί δεν τέθηκαν υπόψη μας.
2. Η παρούσα Μ.Π.Ε. ανατέθηκε μετά από υποβολή της προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων η οποία έχει ήδη εγκριθεί (11-09-2006)
3. Μέχρι σήμερα ο Κυκλοβόρος και οι άλλοι παντορροϊκοί αγωγοί του ιστορικού κέντρου των Αθηνών οδηγούνταν στον K.Α.Α. Με την εκτροπή τους προς τον Κηφισό η μελέτη επισημαίνει τη μείωση της εισροής ομβρίων προς το κέντρο επεξεργασίας λυμάτων Ψυτάλλειας ως θετική συνέπεια. Είναι εξεταστέο. Ο Κηφισός με την εκβάθυνση στο κατάντη τμήμα του ήδη παρουσιάζει σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα με ρυπογόνα ιζήματα. Ο ισχυρισμός ότι με πρόσθετη παροχή ομβρίων τα ιζήματα μεταφέρονται προς τη θάλασσα δεν γνωρίζουμε εάν έχει μελετηθεί από υδροδυναμική άποψη.
4. Είναι γνωστό ότι στα έργα του συγκροτήματος Κ.Ε.Α.Ψ. περιλαμβάνεται ο συμπληρωματικός Κ.Α.Α. Επειδή από πλευράς παροχετευτικότητας οι δύο Κ.Α.Α. αρκούν ο καθένας ξεχωριστά για τις ανάγκες του Κέντρου θα ήταν σκόπιμο να εξεταστεί η διοχέτευση ποσότητας του παντορροϊκού προς την θαλάσσια περιοχή της Ψυτάλλειας ως εναλλακτική της συγκέντρωσης όλων των απορροών στο Ν. Φάληρο.
5. Η μελέτη προβλέπει ότι με την εκτροπή των χαμηλών παροχών του Ιλισού, του Κυκλοβόρου και του ρέματος Προφήτη Δανιήλ προς Κηφισό, οι ρυπογόνες παροχές θα μεταφέρονται στα ανοιχτά του Φαληρικού όρμου. Υπάρχει ήδη η επιφύλαξη για το κατά πόσο θα επιδεινωθεί ή όχι το πρόβλημα της χαμηλής κοίτης με αρνητικές στάθμες. Παραμένει ερώτημα αν πράγματι είναι θετική η μεταφορά, χωρίς άλλη πρόβλεψη, ρύπων ανεπεξέργαστων σε σχετικά μικρή απόσταση από την ακτογραμμή του Φαληρικού όρμου.
6. Η πρόταση εκβάθυνσης του Ιλισού στο κατάντη ανοιχτό τμήμα προς την εκβολή του αναφέρεται στη μελέτη ότι αποσκοπεί στην αντιμετώπιση πλημμύρων. Παραμένει ερωτηματικό αν πράγματι δεν υπήρχε καταλληλότερη και οικονομικότερη λύση με εξωτερικά έργα για το πρόβλημα των πλημμυρικών παροχών, η οποία δεν θα επαναλάμβανε το πρόβλημα της συσσώρευσης ρυπογόνων φερτών στον πυθμένα, όπως συνέβη στον Κηφισό.
7. Γενική παρατήρηση είναι ότι ο όλος σχεδιασμός αντιμετώπισης της επιφανειακής έκπλυσης στηρίζεται σε υδραυλική λύση μεταφοράς στη θάλασσα. Είναι σκόπιμο το θέμα αυτό να αντιμετωπιστεί, εξειδικευμένα με έλεγχο της απορροής στην πηγή, συγκράτηση και επεξεργασία των ρύπων.
8. Σύμφωνα με σύγχρονες επιστημονικές απόψεις η καθοδήγηση των παντορροϊκών συστημάτων προς τα κέντρα επεξεργασίας λυμάτων είναι περιβαλλοντικά ορθότερη από την αντικατάστασή του με χωριστικά και καθοδήγηση των ομβρίων προς τους φυσικούς αποδέκτες. Ανάλογος σχεδιασμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και την κατασκευή γεωγραφικά κατανεμημένων έργων ανάσχεσης και συγκράτησης των ρύπων.
9. Η μετάθεση της παραλιακής λεωφόρου και η παρεμβολή ανάμεσα σε αυτήν και την περιοχή του Μοσχάτου παραθαλάσσιας τάφρου κρίνεται καταρχάς από υδραυλική άποψη ως ενδεικνυόμενη για την αντιμετώπιση του ελέγχου των ομβρίων στην εγκλωβισμένη περιοχή του Μοσχάτου, Από περιβαλλοντική άποψη τα μέτρα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας προβλέπεται ότι θα αντιμετωπίσουν τους κινδύνους στάσιμων νερών, ιζημάτων κλπ, Εξεταστέα η αξιοπιστία των συστημάτων, και η αρμοδιότητα της λειτουργίας και συντήρησης αυτών.
10. Θα ήταν σκόπιμο στα πλαίσια της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων να εξεταστεί η συμπεριφορά των προτεινόμενων έργων σε εναλλακτικά σενάρια αύξησης της στάθμης της θάλασσας και του κυματικού καθεστώτος, σύμφωνα με τις προβλέψεις κλιματικών μοντέλων.
11. Λόγω της κλίμακας και πολυπλοκότητας των έργων αλλά και των φυσικών φαινομένων βροχής και απορροής, θα ήταν σκόπιμη η εισαγωγή μηχανισμών και συστημάτων που θα επιτρέπουν τον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο της λειτουργίας των έργων, προσφέροντας εναλλακτικές δυνατότητες διοδεύσεων.
12. Η όλη επιχείρηση αν και αναπτύσσεται σε μια ευρύτερη περιοχή δεν αποτελεί οργανικό μέρος του απαραίτητου συνολικού Master Plan (Στρατηγικού Σχεδίου) διαχείρισης των απορροών στο λεκανοπέδιο της Αθήνας που παραμένει πάντα ζητούμενο.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2007

Εμ. Αφτιάς & Δ. Κουτσογιάννης

1 σχόλιο:

Unknown είπε...

Top 10 best slots casinos for 2021 - SOL.EU
Best 스포츠 토토 사이트 Slots Casino: Best Real Money Slots Sites sol.edu.kg 2021 filmfileeurope.com · Red Dog Casino: Best Overall Slots Casino For USA Players gri-go.com · Ignition herzamanindir.com/ Casino: Best Casino For Roulette