Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2011

Αποκάλυψη τμημάτων από το Νότιο Σκέλος των Μακρών Τειχών στο Μοσχάτο και το Νέο Φάληρο.

Δελτία Τύπου Τετάρτη,19 Οκτωβρίου 2011


9/2/2010

Κατά τις εργασίες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Ανακαίνιση υποδομής- επιδομής γραμμών και ενίσχυση της σήραγγας από ΟΜΟΝΟΙΑ έως Μοναστηράκι της ΗΣΑΠ», αποκαλύφθηκαν εντυπωσιακά τμήματα από το Νότιο Σκέλος των Μακρών Τειχών στο Μοσχάτο και το Νέο Φάληρο αντίστοιχα.

Στην περιοχή του Μοσχάτου και συγκεκριμένα στο μέσον της απόστασης των σταθμών Καλλιθέας – Μοσχάτου αποκαλύφθηκε η εσωτερική (βόρεια) όψη του Νότιου Σκέλους των Μακρών Τειχών σε μήκος 38μ. και ύψος 2,07μ. που αντιστοιχεί σε τριμερή βαθμιδωτή κρηπίδα και σε μια σειρά ορθοστατών.

Για την κατασκευή του τείχους έχουν χρησιμοποιηθεί ασβεστολιθικές λιθόπλινθοι εξαιρετικής εργασίας και με επί μέρους λιθουργική διακόσμηση, οι οποίες χάρη στην τέλεια εφαρμογή τους προσδίδουν εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα στην όψη του τείχους.

Στο τμήμα αυτού του τείχους διαμορφώνεται μια επιμήκης λίθινη προβολή (μήκους 18,90μ. & πλάτους 1,41μ.) που διαθέτει στο ανατολικό της άκρο λίθινη κλίμακα από την οποία διατηρήθηκαν τρεις βαθμίδες. Η κλίμακα εξυπηρετούσε την πρόσβαση στον περίδρομο του τείχους.

Δυτικότερα, κοντά στο δυτικό άκρο της λίθινης κατασκευής, που αποτελεί εντελώς νέο στοιχείο για το συγκεκριμένο οχυρωματικό μνημείο, αποκαλύφθηκε πυλίδα. Σε επαφή με το τείχος αποκαλύφθηκε η αρχαία οδός που συνέδεε τη Διαμέσου Πύλη του Πειραιώς με το Άστυ.

Σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα και την τοιχοδομία φαίνεται ότι το τμήμα του τείχους που αποκαλύφθηκε στο Μοσχάτο χρονολογείται στην εποχή του Κόνωνος (394 π.Χ.), όταν ανακατασκευάζονται τα Μακρά Τείχη.

Τμήμα του Νοτίου Σκέλους των Μακρών Τειχών αποκαλύφθηκε και στην περιοχή του Νέου Φαλήρου, στο πλαίσιο του ίδιου έργου της ανακαίνισης της σιδηροδρομικής γραμμής.

Ήρθε στο φως σε μήκος 34μ. με μέγιστο ορατό πλάτος 6,10μ. και σωζόμενο ύψος 1,39μ. που αντιστοιχεί στη θεμελίωση του μνημείου. Έχει κατασκευαστεί από μεγάλες ασβεστολιθικές πλίνθους που στο άνω σωζόμενο επίπεδο τους διαμορφώνουν μια εντυπωσιακά εκτεταμένη επίπεδη επιφάνεια.

Σε επαφή με την βόρεια (εσωτερική) όψη του τείχους αποκαλύφθηκε τμήμα της ίδιας αρχαίας οδού, που βρέθηκε στην περιοχή του Μοσχάτου, με τη διαφορά ότι στο τμήμα του Νέου Φαλήρου διατηρεί και μεταγενέστερο χρονολογικά οδόστρωμα.

Το μεγάλο πλάτος του τείχους που φαίνεται ότι συνεχίζει προς Νότο, ίσως παραπέμπει σε πύργο. Το τμήμα αυτό του τείχους ενδεχομένως ανήκει στην πρώτη κατασκευαστική φάση του Νότιου Σκέλους των Μακρών Τειχών που ανάγεται στην εποχή του Περικλέους.ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΗΣΑΠ ΜΟΣΧΑΤΟ


Δεν υπάρχουν σχόλια: