Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2008

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘA

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘA

Στις 5 Νοεμβρίου εκδικάζεται στο Ε’ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)
αίτηση 5 μελών του «Παναττικού Δικτύου» για ακύρωση του Προεδρικού Διατάγματος
(Π.Δ) που αφορά τον « Καθορισμό Ζωνών Προστασίας του ορεινού όγκου Πάρνηθας»
(ΦΕΚ 336 Δ’/ 24.7.2007) «…κατά το μέρος που παρέχει ελλειπή προστασία στα οικοσυστήματα και ιδίως κατά το μέρος που επιτρέπει (άρθρο 2,παρ.13) Ζώνες Ε2 τουρισμού οι εγκαταστάσεις των οποίων έχουν καθοριστεί με τον Ν. 3139/2003…»

Σύμφωνα με την αίτηση ακύρωσης, αν και μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 28ης Ιουνίου 2007 η ανάγκη προστασίας γίνεται εντονώτερη, το προαναφερόμενο Π.Δ δεν λαμβάνει υπ’ όψιν του όλα τα πορίσματα της «Μελέτης Προστασίας ορεινού όγκου Πάρνηθας» που συνετάγη το 2003 από τον «Οργανισμό Αθήνας» (ΟΡΣΑ), εφ όσον θεσμοθετούνται ζώνες στις οποίες οι επιτρεπόμενες χρήσεις δεν συνάδουν με τις αρτιότατες σχετικές προτάσεις της μελέτης του ΟΡΣΑ. Ακόμη, στη Ζώνη Α2 (πυρήνας),προβλέπεται η ανεξέλεγκτη πρόσβαση παντός είδους αυτοκινήτων, παρά το χαρακτηρισμό της ως περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης, «…λόγω του ότι η ζώνη αυτή περικλείει το Καζίνο και άλλες ασύμβατες με το οικοσύστημα δραστηριότητες…». Εξ’άλλου, εξαιρούνται από την προστασία αρκετά τμήματα δημόσιου δάσους και αρκετές εκτάσεις που διεκδικούνται από ιδιώτες.
Με το προσβαλλόμενο Π.Δ χαρακτηρίζονται ως Ζώνες Ε2 τουρισμού, εκτάσεις 90 και 25 στρεμμάτων εντός του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας καθώς και έκταση 51 στρεμμάτων στους πρόποδες του βουνού, οι οποίες περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις που είχαν κατασκευαστεί πριν από την ισχύ του Συντάγματος του 1975 (Καζίνο- Ξενοδοχείο Μον Παρνές- πρώην Σανατόριο / Ξενοδοχείο Ξενία- Σταθμό Τελεφερίκ). Οι κτιριακές εγκαταστάσεις αυτές θεωρούνται νόμιμες σύμφωνα με τον Ν. 2160 /1993 και «… επιτρέπεται η ανακατασκεύη, η αναμόρφωση, η αναδιάταξη, ο εκσυγχρονισμός, καθώς και η επέκταση και οι αλλαγές χρήσεών τους…». Ηδη, σχετικές οικοδομικές εργασίες, βρίσκονται σε εξέλιξη…
Όπως αναλύεται στην αίτηση ακύρωσης, «…η αλλαγή χρήσης του Εθνικού Δρυμού σε τουριστικές εγκαταστάσεις δεν έγινε νόμιμα και οι σχετικές αποφάσεις αντίκεινται στο άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος καθώς επιτρέπουν τη μεταβολή του προορισμού δασών κυρίως μέσα στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας, χωρίς να προέχει για την Εθνική Οικονομία ή να επιβάλλεται από το δημόσιο συμφέρον η χρήση Καζίνο,ξενοδοχείων κλπ…»
Ακόμη ,στην αίτηση ακύρωσης επισημαίνεται ότι διατάξεις του προσβαλλόμενου Π.Δ αντίκεινται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας ( ΡΣΑ- Ν.1515/1985) καθώς και στην Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για την προστασία των οικοτόπων.

Ένα χρόνο μετά την μεγάλη, καταστροφική πυρκαγιά στη Πάρνηθα, το ΥΠΕΧΩΔΕ με νέο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προωθεί επιπλέον εγκαταστάσεις (σε περιοχές που είχαν εξαιρεθεί από το ΠΔ του 2007), για την δημιουργία «Τεχνόπολης» 110.000 τ.μ σε έκταση 500 στρ.,καθώς και εγκαταστάσεων παιδικής Κατασκήνωσης σε έκταση 30 στρ.της Μονής Πετράκη. Με το νέο Π.Δ του ΥΠΕΧΩΔΕ επιχειρείται να παρακαμφθεί το Ε’ τμημα του ΣτΕ το οποίο ειχε κρίνει το 2006 παράνομες αυτές τις εγκαταστάσεις.
Κατά τη γνώμη μας,το Προεδρικό Διαταγμα για την προστασία της Πάρνηθας θα πρέπει να ακυρωθεί, έφ’όσον παρέχει ελλειπή προστασία και να επανέλθει συμπληρωμένο με όλες τις απαιτουμενες διατάξεις ώστε να υπάρξει πλήρης προστασία του βουνού.

Tα μέλη του «Παναττικού Δικτύου»:
Αλωνιάτης Αποστόλης, Ιατρίδου Μαριλένα, Πορτάλιου Ελένη, Τότσικας Πάνος, Χαλάτσης Δημήτρης

Δεν υπάρχουν σχόλια: